polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


UjazdBudżet

Dochody (w mln):
2003: 12,73 PLN
2004: 11,17 PLN
2005: 18,88 PLN

Struktura dochodów (w mln):
- własne: 9,57 PLN
- podatki: 2,77 PLN
- dotacje celowe: 1,08 PLN
- subwencje: 5,46 PLN

Wydatki (w mln):
2003: 12,2 PLN
2004: 13,18 PLN
2005: 19 PLN

Budżet na 1 mieszkańca:
2003: 1920 PLN
2004: 1766 PLN
2005: 2979 PLN

Struktura wydatków (w mln):
- infrastruktura: 4,41 PLN
- budownictwo mieszkaniowe: 0,66 PLN
- komunikacja: 3,88 PLN
- edukacja: 5,83 PLN
- ochrona zdrowia: 0,13 PLN
- opieka społeczna: 01,22 PLN
- kultura: 0,44 PLN
- administracja: 1,75 PLN
- inne: 0,68 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2003: 15,1
2004: 23,7
2005: 42,2

 

 
^^ na górę     |     Ujazd - << poprzednia strona,  następna >>Ujazd

- strona
7  z  16

<<   >>