polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Autostrada A4, węzeł w Olszowej

 

Ujazd

Ujazd położony jest w południowo-wschodniej części Opolszczyzny, na granicy z województwem śląskim, nad rzeką Kłodnicą i Kanałem Gliwickim.

Przez teren gminy przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami komunikacyjnymi w Olszowej i Nogowczycach oraz drogi krajowe: nr 88 Opole-Gliwice i nr 40 Kędzierzyn-Koźle - Pyskowice.

To szczególne położenie wzbudza coraz większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Jego źródłem jest m.in. fakt, iż na terenie gminy, w sąsiedztwie autostrady oraz w pobliżu aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, wyznaczono liczne tereny pod inwestycje.

W trosce o ochronę środowiska naturalnego samorząd gminy bardzo poważnie traktuje sprawy ochrony środowiska naturalnego. Teren całej gminy uzbrojony jest w sieć wodociągową. W ostatnim czasie do użytku oddana została nowoczesna oczyszczalnia ścieków zabezpieczająca potrzeby całej gminy oraz gwarantująca możliwość podłączenia miejscowości ościennych. Kanalizację sanitarną posiadają już: całe miasto Ujazd, oraz Sołectwa Niezdrowice, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Jaryszów, Nogowczyce i Balcarzowice. Do końca 2006 r. skanalizowana będzie już cała gmina. Wyznaczone zostały nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne.

Gmina posiada wiele zabytków architektury sakralnej, dużo zieleni, czyste powietrze oraz urozmaicony, pagórkowaty teren, co może sprzyjać rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej.


Ujazd - gmina miejsko-wiejska

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
tel. (0-77) 4637037
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Burmistrz: Tadeusz Kauch
tel. (0-77) 4637037
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Sekretarz: Roman Więcek
tel. (0-77) 4637037
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Skarbnik: Helena Habrajska-Strycharz
tel. (0-77) 4637046
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Kołodziej
tel. (0-77) 4637757
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl


Ważniejsze wydziały
Referat Gospodarki Gruntami, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik: Karolina Gorzelnik
tel. (0-77) 4637051
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Monika Jastrzembska
tel. (0-77) 4637020
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Katarzyna Tomczyk, Inspektor
tel. (0-77) 4637020
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Roman Więcek, Sekretarz
tel. (0-77) 4637037
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Karolina Gorzelnik, Kierownik Referatu
tel. (0-77) 4637051
fax (0-77) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl

 

 
^^ na górę     |     Ujazd - << ostatnia strona,  następna >>Ujazd

- strona
1  z  16

<<   >>