polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


UjazdOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, Zimna Wódka.
Właściciel: Gmina Ujazd.
Adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
Kontakt w sprawie oferty: Karolina Gorzelnik, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, tel. (0-77) 4637051.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 40065.
Powierzchnia całkowita: 51 866 m2.
Liczba działek: 1 (dz. nr 336/1).
Wymiary działek: działka o kształcie prostokąta (100 m x 500 m).
Uzbrojenie: dostępne w pobliżu, budowa kanalizacji w ciągu 2 lat; planowana gazyfikacja gminy.
Dostępność komunikacyjna: dostęp do autostrady A4 (2 km), dróg krajowych (10 km; Opole, Kraków, Wrocław), w sąsiedztwie stacja kolejowa (Zimna Wódka) z bocznicą.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi, produkcja uciążliwa.
Przeznaczenie preferowane: bazy magazynowe, transportowe, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i usługowe.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany w rejonie autostrady A4, węzeł Nogowczyce.
Właściciel: osoby fizyczne.
Kontakt w sprawie oferty: Monika Jastrzembska, Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego, tel. (0-77) 4637020.
Powierzchnia całkowita: 33,4 ha.
Liczba działek: 30.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda; kanalizacja.
Dostępność komunikacyjna: drogi wewnętrzne zostaną wykonane przez gminę, dostęp do drogi krajowej nr 88.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, produkcja, usługi, komunikacja.
Forma i metoda zbycia praw: do uzgodnienia z właścicielem.
Cena: do uzgodnienia.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany w rejonie autostrady A4 pomiędzy węzłem Nogowczyce i Olszowa.
Właściciel: osoby fizyczne, Agencja Nieruchomości Rolnych.
Kontakt w sprawie oferty: Monika Jastrzembska, Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego, tel. (0-77) 4637020.
Powierzchnia całkowita: 226 ha.
Uzbrojenie: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna – plan na 2005 r.
Dostępność komunikacyjna: nieczynna linia kolejowa, dostęp do drogi krajowej nr 88.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysłowe, usługowo-produkcyjne, magazynowo-składowe, usługowe, obsługi komunikacji samochodowej.
Forma i metoda zbycia praw: do uzgodnienia z właścicielem.
Cena: do uzgodnienia.

 

 
^^ na górę     |     Ujazd - << poprzednia strona,   pierwsza >>Ujazd

- strona
16  z  16

<<   >>