polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


RadomBudżet

Przychody (w mln):
2006: 525,84 PLN w tym:
* gmina - 369,98 PLN
* powiat - 155,86 PLN

Struktura dochodów (w mln):
dot. roku 2006
- dochody własne gminy: 197,06 PLN
- subwencja ogólna gminy: 91,27 PLN
- dotacja na zadania zlecone: 68,22 PLN
- dotacja na zadania własne: 11,56 PLN
- dotacja z innych źródeł: 0,28 PLN
- środki z EFRR: 1,58 PLN

Wydatki (w mln):
2003: brak danych
2004: brak danych
2006: 561,22 PLN (planowane)

Struktura wydatków (w mln):
dot. roku 2006
- zadania własne gminy finansowane środkami własnymi: 292,59 PLN
- zadania własne gminy finansowane dotacją: 11,56 PLN
- zadania własne gminy finansowane z innych źródeł: 0,25 PLN
- zadania własne gminy finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego: 1,61 PLN
- zadania zlecone gminie: 68,22 PLN
- zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi: 168,85 PLN
- zadania własne powiatu finansowane dotacją: 5,7 PLN
- zadania zlecone powiatowi: 12,34 PLN
- zadania powiatu finansowane z innych źródeł: 0,02 PLN

Budżet na 1 mieszkańca:
2002: 1859 PLN
2003: brak danych
2006: 2310 PLN (dochody), 2466 PLN (rozchody)

 

 
^^ na górę     |     Radom - << poprzednia strona,  następna >>Radom

- strona
8  z  17

<<   >>