polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Radom, ul. Żeromskiego

 

Radom

Radom to największy po Warszawie ośrodek miejski na Mazowszu. Liczy około 230 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 112 km2. Znaczącym atutem miasta jest położenie na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych, niespełna 80 km od aglomeracji warszawskiej, dobrze rozwinięte zaplecze naukowe i badawcze, sieć sprawnie funkcjonujących instytucji okołobiznesowych.

Plany rozwojowe miasta wiążą się z funkcjonującą na terenie Radomia specjalną strefą ekonomiczną i terenami przygotowanymi przez gminę pod inwestycje. Obejmują one obszar około 60 ha a inwestujące tu firmy mogą korzystać z ulg i preferencji wynikających z zasad stosowania w Polsce pomocy publicznej. Pomoc ta może sięgać do 65% wartości nakładów inwestycyjnych. W zależności od ilości utworzonych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości do 5 lat.

W Urzędzie Miejskim w Radomiu działa Centrum Obsługi Inwestora (coi@magistrat.radom.pl), którego głównym zadaniem jest praktyczna pomoc inwestorom w załatwianiu spraw związanych z ulokowaniem nowych inwestycji oraz w załatwianiu różnorodnych czynności cywilno-prawnych.

Jak dotąd w Radomiu zainwestowały firmy amerykańskie, niemieckie, francuskie, japońskie. Przychylne nowym przedsięwzięciom władze samorządowe oczekują na współpracę z nowymi inwestorami w zakresie tworzenia i obsługi Cywilnego Portu Lotniczego oraz Centrum Usług Logistycznych i Parku Technologicznego.

Działalność radomskiego samorządu została doceniona przez jury konkursów "Gmina FAIR PLAY" oraz "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom". Zewnętrzny audyt przyznał Urzędowi Miejskiemu w Radomiu certyfikat PN-EN ISO 9001:2001.


Radom - miasto na prawach powiatu

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
tel. (0-48) 3620201
fax (0-48) 3626753
e-mail: prezydent@magistrat.radom.pl
strona www: www.radom.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Zdzisław Marcinkowski
tel. (0-48) 3620201
fax (0-48) 3626753
e-mail: prezydent@magistrat.radom.pl

Zastępca Prezydenta: Andrzej Banasiewicz
tel. (0-48) 3624908
fax (0-48) 3600570
e-mail: abanasiewicz@magistrat.radom.pl

Sekretarz: Włodzimierz Dłużewski
tel. (0-48) 3600192
fax (0-48) 3628909
e-mail: sekretarz@magistrat.radom.pl

Skarbnik: Krystyna Dadej
tel. (0-48) 3622586

Przewodniczący Rady Miasta: Tadeusz Henryk Derlatka
tel. (0-48) 3621965
fax (0-48) 3626753
e-mail: brm@magistrat.radom.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Architektury
Dyrektor: Robert Kornatka
tel. (0-48) 3620630
e-mail: architektura@magistrat.radom.pl

Wydział Geodezji
Dyrektor: Bożena Mazur
tel. (0-48) 3620652
e-mail: geodezja@magistrat.radom.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
Dyrektor: Jerzy Kacak
tel. (0-48) 3620615
e-mail: wrg@magistrat.radom.pl

Wydział Inwestycji
Dyrektor: Eugeniusz Kaczmarek
tel. (0-48) 3620650
e-mail: invest@magistrat.radom.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Waldemar Różycki - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji
tel. (0-48) 3620210
fax (0-48) 3620210
e-mail: promocja@magistrat.radom.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Łukasz Skorupski - Kierownik COI
Grzegorz Tkaczyk, Inspektor
Rafał Grzeszczyk, Inspektor
tel. (0-48) 3620500, 3620332
e-mail: coi@magistrat.radom.pl

 

 
^^ na górę     |     Radom - << ostatnia strona,  następna >>Radom

- strona
1  z  17

<<   >>