polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


RadomRynek pracy

Liczba mieszkańców:
2004: 227677
2005: 227613

Zmiana liczby mieszkańców (w stosunku do poprzedniego roku): -0,3%

Struktura demograficzna - wiek:
- przedprodukcyjny: 20,52%
- produkcyjny: 64,64%
- poprodukcyjny: 14,84%

Liczba zatrudnionych:
2002: 48858
2003: 49582
2004: 48859

Zatrudnienie w poszczególnych działach gospodarki:
- rolnictwo: 110 osób
- przetwórstwo: 13513 osób
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 1647 osób
- budownictwo: 3349 osób
- handel: 6592 osób
- transport, łączność: 39080 osób
- administracja: 3485 osób
- edukacja: 6815 osób
- zdrowie i opieka społeczna: 6219 osób
- usługi: 1311 osób

Zatrudnieni w sektorze prywatnym:
2002: 19968*
2003: 20790*
2004: 24001
* tylko osoby fizyczne bez spółek prawa handlowego i spółdzielni

Średnie zarobki:
2002: 2069 PLN
2003: 2145 PLN
2004: 2210 PLN

Stopa bezrobocia:
2002: 28,2%
2003: 28,4%
2004: 27,7%

 

 
^^ na górę     |     Radom - << poprzednia strona,  następna >>Radom

- strona
7  z  17

<<   >>