polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


CzęstochowaOferty


Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Złota 175, 140/146, 132a.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 1,9905 ha.
Liczba działek: 3 (dz. nr 26, 36/7, 40/4), obręb 227.
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, telefonicznej, kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: produkcja, przemysł.
Uwagi: teren położony w obszarze przemysłowym – niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Zdrowa 32, 34.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 1,2182 ha.
Liczba działek: 2 (dz. nr 49/3, 49/7), obr. 423 (Kuźnica Marianowa I).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej (w budowie sieć kanalizacji sanitarnej).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędny jest podział działek zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, a następnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany, ul. Połaniecka 56.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,4893 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 412/3 - obr. 429 (Rząsawy).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe z usługą.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany, ul. Malownicza 39.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,3520 ha.
Liczba działek: 1 dz. nr 45 – obr. 418 (Kuźnica Marianowa II).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej (w budowie sieć kanalizacji sanitarnej).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa z usługą, przemysł.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren niezabudowany, Malownicza 125.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,5870 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 270 - obr. 418 (Kuźnica Marianowa II).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej (w budowie sieć kanalizacji sanitarnej).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa z usługą, mały zakład produkcyjny, rzemiosło.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren niezabudowany, ul. Busolowa 40/44.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 1,2848 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 243/3 - obr. 426 (Liszka Dolna).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej, kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędny jest podział działek zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, a następnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
7. Teren niezabudowany, ul. Powstańców Warszawy 40.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,2000 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 252 - obr. 431 (Dźbów,).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, telefonicznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi.
Uwagi: teren położony przy głównej drodze wylotowej w kierunku na Tarnowskie Góry i Gliwice - niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
8. Teren niezabudowany, ul. Srebrna.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 4,2518 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 22 – obr. 116).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, telefonicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, magazyny, składy.
Uwagi: ograniczenie z powodu przebiegających przez działkę linii wysokiego napięcia – niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
9. Teren niezabudowany, ul. Św. Rocha 80/90.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,6209 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 47/4 - obr. 84).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, telefonicznej, kanalizacji deszczowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi.
Uwagi: teren położony w pobliżu skrzyżowania ulic św. Jadwigi i św. Krzysztofa. Obiekt może być przeznaczony np. dla obsługi ruchu turystycznego z pełną obsługą komunikacyjną i parkingami – niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
10. Teren niezabudowany, ul. Lakowa 17/19.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Artur Sokołowski, tel. (0-34) 3664745 wew. 56, e-mail: mn@czestochowa.um.gov.pl.
Powierzchnia całkowita: 1,6150 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr 460/1 - obr. 426 (Liszka Dolna).
Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, telefonicznej, kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe.
Uwagi: położone w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - niezbędny jest podział działek zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, a następnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.


Nieruchomośćna górę
 
11. Teren częściowo zabudowany, ul. Św. Rocha (dzielnica Parkitka).
Właściciel: Miasto Częstochowa (I), prywatny (II).
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Maciej Piwowarczyk, Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej, tel. (0-34) 3707635, fax (0-34) 3707178, e-mail: mpiwowarczyk@czestochowa.um.gov.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 651 (I).
Powierzchnia całkowita: 8,1871 ha (I – 0,6209 ha, II – 7,5662 ha).
Liczba działek: 54.
Uzbrojenie: pełne w granicach działki lub sąsiednich ulicach.
Istniejąca zabudowa: teren niezabudowany (I) oraz częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi (II).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa usługowa (obsługa ruchu turystycznego z obsługą komunikacyjną i parkingami). Wyklucza się lokalizację stacji benzynowej.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg, użytkowanie wieczyste z opcją sprzedaży definitywnej po zakończeniu realizacji inwestycji (I).


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
12. Opis projektu: utworzenie wielofunkcyjnego centrum sportowo-rekreacyjnego, ul. Sobieskiego.
Zgłaszający ofertę: Urząd Miasta Częstochowa.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Maciej Piwowarczyk, Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej, tel. (0-34) 3707635, fax (0-34) 3707178, e-mail: mpiwowarczyk@czestochowa.um.gov.pl.
Oczekiwany rezultat inwestycji: wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne z hotelem, gastronomią oraz pełną obsługą komunikacyjną i parkingami.
Opis terenu: teren zabudowany (obecnie ośrodek sportowo-rekreacyjny: sztuczne lodowisko, pływalnia letnia, pole do mini golfa oraz małe sale treningowe) o pow. 1,62 ha, w pełni uzbrojony w granicach nieruchomości lub w ulicach sąsiednich. Dostępność komunikacyjna: dobra, położenie w centrum miasta, dostęp od ul. Sobieskiego i ul. Boya Żeleńskiego. Sytuacja prawna: uregulowana (właściciel Miasto Częstochowa), Forma zbycia: użytkowanie wieczyste z opcją sprzedaży definitywnej po zakończeniu realizacji inwestycji (przetarg).


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
13. Opis projektu: utworzenie wielofunkcyjnego centrum sportowo-rekreacyjnego i wypoczynkowego, ul. Jadwigi / ul. Inowrocławska / ul. Huculska / ul. Orawska.
Zgłaszający ofertę: Urząd Miasta Częstochowa.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Maciej Piwowarczyk, Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej, tel. (0-34) 3707635, fax (0-34) 3707178, e-mail: mpiwowarczyk@czestochowa.um.gov.pl.
Wkład zgłaszającego ofertę: teren.
Oczekiwany rezultat inwestycji: obiekty sportowe i rekreacyjne powiązane z istniejącym parkiem i zbiornikami wodnymi (budowa zespołu basenów, parku wodnego, realizacja ośrodka sportów wodnych, budowa boisk i innych urządzeń sportowych).
Opis terenu: teren o pow. około 40 ha, częściowo zagospodarowany (parkingi, urządzenia sportowe, dojazdy, niewielkie zaplecze gastronomiczne), uzbrojony w wodę, energię elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową. W sąsiedztwie znajdują się 3 zbiorniki wodne oraz park funkcjonujący jako letnie kąpielisko, miejsce wypoczynku i rekreacji. Dostęp od ul. Jadwigi oraz możliwość wjazdu od ul. Sopockiej, ul. Orawskiej, ul. Huculskiej i ul. Wałowej. Sytuacja prawna uregulowana (właściciel Miasto Częstochowa).
Uwagi: atrakcyjne położenie po zachodniej stronie klasztoru na Jasnej Górze w dobrym połączeniu komunikacyjnym ze wszystkimi dzielnicami miasta.
W kwietniu 2006 ogłoszono przetarg na dzierżawę terenu.


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
14. Opis projektu: utworzenie centrum sportu, ul. Olsztyńska.
Zgłaszający ofertę: Urząd Miasta Częstochowa.
Adres: Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Kontakt w sprawie oferty: Maciej Piwowarczyk, Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej, tel. (0-34) 3707635, fax (0-34) 3707178, e-mail: mpiwowarczyk@czestochowa.um.gov.pl.
Oczekiwany rezultat inwestycji: centrum sportu.
Opis terenu: teren o pow. 10,05 ha, położony na obrzeżach śródmieścia, zabudowany odkrytym stadionem żużlowym o wymiarach 55 m x 170 m (110 m x 240 m) i zapleczem dla zawodników (użytkowane przez Częstochowski Klub Motorowy WŁÓKNIARZ. Uzbrojenie: w pełni dostępne w granicach działki lub w ulicach sąsiednich; dobra obsługa komunikacyjna.
Forma zbycia: długoletnia dzierżawa lub użytkowanie wieczyste z opcją sprzedaży definitywnej po zakończeniu realizacji inwestycji. Sytuacja prawna uregulowana (właściciel Miasto Częstochowa).
Uwagi: Urząd Miasta prowadzi realizację przebudowy stadionu miejskiego w Częstochowie. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę trybuny ziemnej i wieży sędziowskiej, wykonanie zadaszenia trybuny głównej, wykonanie oświetlenia, wyposażenie stadionu w niezbędne instalacje elektryczne.

 

 
^^ na górę     |     Częstochowa - << poprzednia strona,   pierwsza >>Częstochowa

- strona
17  z  17

<<   >>