polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Częstochowa

Częstochowa, miasto atrakcyjnie położone przy najważniejszych trasach komunikacyjnych Polski, kojarzy się głównie ze znanym w całym świecie klasztorem i Sanktuarium Jasnogórskim, które co roku odwiedzają miliony pielgrzymów.

Z punktu widzenia inwestorów Częstochowa ma jednak i inne atuty. 250 tys. mieszkańców stanowi atrakcyjny i chłonny rynek konsumentów, a wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców umożliwia rozwój przemysłu w oparciu o nowoczesne technologie.

Miasto dysponuje dobrze skomunikowanymi i uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi. Niski poziom zanieczyszczeń środowiska, miejskie tereny zielone, dobrej jakości woda dostarczana przez miejskie wodociągi pozwalają stwierdzić, iż żyje się tu zdrowo. Atrakcyjna oferta kulturalna, dobre szkoły, liczne obiekty sportowe i rekreacyjne tworzą klimat miasta przyjaznego.

W 1998 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało Częstochowie Nagrodę Europy – Prix de l`Europe za działania samorządu na rzecz propagowania idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

W roku 2004 i 2005 miasto otrzymało tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji".

Również w 2004 roku Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Ratings oceniła stan wiarygodności finansowej miasta, planowanie strategiczne, perspektywy ekonomicznego i gospodarczego rozwoju miasta i nadała Częstochowie międzynarodowy rating długoterminowy: na poziomie BBB- dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz dla zadłużenia w walucie krajowej ze stabilną długoterminową perspektywą ratingu. Badanie powtórzono w roku 2005 potwierdzając długoterminowy rating na poziomie "BBB-"z jednoczesną podniesieniem oceny perspektywy ze stabilnej na pozytywną.

W 2004 roku Urząd Miasta Częstochowy uzyskał Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2001. Wdrażanie procedur ISO 9001-2001 w zakresie realizacji i zarządzania usługami publicznymi oraz projektu e-Urząd sprzyjają dobrej obsłudze administracyjnej mieszkańców i inwestorów.


Częstochowa - miasto na prawach powiatu

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. (0-34) 3707100
fax (0-34) 3707170
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
strona www: www.czestochowa.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Tadeusz Wrona
tel. (0-34) 3707322
fax (0-34) 3682727
e-mail: twrona@czestochowa.um.gov.pl
e-mail: prezydent@czestochowa.um.gov.pl

Zastępca Prezydenta: Bogumił Sobuś
tel. (0-34) 3707301
e-mail: bsobus@czestochowa.um.gov.pl

Zastępca Prezydenta: Zdzisław Ludwin
tel. (0-34) 3707301
e-mail: zludwin@czestochowa.um.gov.pl

Zastępca Prezydenta: Jacek Betnarski
tel. (0-34) 3682547, 3707336
e-mail: jbetnarski@czestochowa.um.gov.pl

Skarbnik: Wanda Kukla
tel. (0-34) 3707423
fax (0-34) 3707176
e-mail: wkukla@czestochowa.um.gov.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Ryszard Szczuka
tel. (0-34) 3707313
fax (0-34) 3707174
e-mail: rszczuka@czestochowa.um.gov.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Naczelnik: Jolanta Zaborowska
tel. (0-34) 3707622
fax (0-34) 3707175
e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej
Naczelnik: Sławomir Bednarek
tel. (0-34) 3707637
fax (0-34) 3707178
e-mail: si@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Naczelnik: Jadwiga Wawszczyk.
tel. (0-34) 3707530
e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Planowania Przestrzennego
Naczelnik: Elżbieta Grzelak
tel. (0-34) 3707502
fax (0-34) 3707179
e-mail: pp@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Kubik
tel. (0-34) 3707600
fax (0-34) 3613711
e-mail: ggn@czestochowa.um.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Zbigniew Leszczyński, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. (0-34) 3707653
fax (0-34) 3707175
e-mail: zleszczynski@czestochowa.um.gov.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Maciej Piwowarczyk, Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej
tel. (0-34) 3707635
fax (0-34) 3707178
e-mail: mpiwowarczyk@czestochowa.um.gov.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Barbara Muchalska, Prezes
ul. Nowowiejskiego 26
42-217 Częstochowa
tel. (0-34) 3605688
tel. (0-34) 3605747
fax (0-34) 3605688
strona www: www.arr.czestochowa.pl

 

 
^^ na górę     |     Częstochowa - << ostatnia strona,  następna >>Częstochowa

- strona
1  z  17

<<   >>