polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Zielona GóraBudżet

Dochody (w mln):
2002: 253 PLN
2003: 228 PLN
2004: 253 PLN

Struktura przychodów (w mln):
- podatki opłaty lokalne: 49,52 PLN
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: 68,8 PLN
- subwencje ogólne: 80,84 PLN
- dotacje celowe na zadania własne: 8,15 PLN
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: 22,26 PLN
- pozostałe dochody: 22,6 PLN

Wydatki (w mln):
2002: 252 PLN
2003: 227 PLN
2004: 252 PLN

Budżet na 1 mieszkańca:
2002: 2117 PLN
2003: 1905 PLN
2004: 2128 PLN

Struktura wydatków (w mln):
- oświata i edukacja: 94,58 PLN
- opieka społeczna i ochrona zdrowia: 46,15 PLN
- administracja: 22,85 PLN
- gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 15,79 PLN
- transport, usługi: 9,65 PLN
- bezpieczeństwo i ochrona ppoż: 7,5 PLN
- kultura, sport i turystyka: 7,51 PLN
- obsługa długu publicznego i różne rozliczenia: 2,62 PLN
- pozostałe: 1,0 PLN
- inwestycje: 30,41 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2002: 11,39
2003: 10,42
2004: 12,09

 

 
^^ na górę     |     Zielona Góra - << poprzednia strona,  następna >>Zielona Góra

- strona
8  z  17

<<   >>