polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


ZabrzeBudżet

Przychody (w mln):
2003: 385,6 PLN
2004: 438,8 PLN
2005: 493,7 PLN

Struktura przychodów (w mln):
- własne: 180,3 PLN
- podatki: 97,1 PLN
- dotacje celowe: 152,7 PLN
- subwencje: 39,1 PLN
- inne: 24,5 PLN

Wydatki (w mln):
2003: 435,6 PLN
2004: 451,7 PLN
2005: 483,1 PLN

Struktura wydatków 2005 (w mln):
- budownictwo mieszkaniowe: 95,3 PLN
- komunikacja: 51,3 PLN
- edukacja: 140,8 PLN
- ochrona zdrowia: 18,4 PLN
- opieka społeczna: 84,1 PLN
- kultura: 12,7 PLN
- administracja: 30,7 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2003: 20,2
2004: 18,3
2005: 17

 

 
^^ na górę     |     Zabrze - << poprzednia strona,  następna >>Zabrze

- strona
8  z  16

<<   >>