polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Plac Wolności w Zabrzu

 

Zabrze

Zabrze – miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego, zamieszkałe przez około 188 tys. mieszkańców, należy do grona pięciu największych miast województwa śląskiego. Obecnie, po redukcji przemysłu wydobywczego, w gospodarce miasta dominuje silny przemysł chemiczny, elektromaszynowy, budowlany oraz szybko rozwijające się usługi. W Zabrzu mają swoje siedziby liczące się placówki naukowe i ochrony zdrowia – np. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Polimerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Instytut Protez Serca prof. Zbigniewa Religi, Śląskie Centrum Chorób Serca i Śląskie Centrum Pediatrii. Szkolnictwo wyższe reprezentuje Wydział Lekarski i Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Zabrze ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół średnich: ogólnokształcących, artystycznych i zawodowych. Bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną tworzą: Teatr Nowy, Filharmonia Państwowa, Muzeum Miejskie, Hala Widowiskowo-Sportowa, Dom Muzyki i Tańca oraz Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z działającymi w jego ramach, unikatowymi w skali europejskiej, zabytkowymi skansenami górniczymi "Królowa Luiza" i "Guido".

Miasto oferuje tereny przeznaczone pod usługi i budownictwo mieszkaniowe oraz obiekty kubaturowe do wynajęcia i sprzedaży. Wszystkie oferowane tereny i obiekty są bardzo dobrze skomunikowane z regionem. Przez Zabrze przebiega już autostrada A4, która wraz z istniejącą już siecią dróg w niedalekiej przyszłości zostanie uzupełniona o Drogową Trasę Średnicową i autostradę A1 łączącą północ z południem Polski.


Zabrze - miasto na prawach powiatu

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
tel. (0-32) 3733300
fax (0-32) 3733399
e-mail: umz@um.zabrze.pl
strona www: www.um.zabrze.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Jerzy Gołubowicz
tel. (0-32) 3733416
fax (0-32) 2710818
e-mail: prezydent@um.zabrze.pl

Zastępca Prezydenta: Jerzy Wereta
tel. (0-32) 3733356
fax (0-32) 2710818

Zastępca Prezydenta: Mieczysław Cupiał
tel. (0-32) 3733416
fax (0-32) 2710818

Zastępca Prezydenta: Andrzej Góra
tel. (0-32) 3733356
fax (0-32) 2710818

Sekretarz: Mariusz Kwaśniewski
tel. (0-32) 3733403
fax (0-32) 2710818

Skarbnik: Piotr Barczyk
tel. (0-32) 3733428

Przewodniczący Rady Miasta: Borys Budka
tel. (0-32) 3733456


Ważniejsze wydziały
Biuro Zamówień Publicznych
Naczelnik: Justyna Olszewska
tel. (0-32) 3733552

Wydział Geodezji
Naczelnik: Grzegorz Dragańczyk
tel. (0-32) 3733459

Wydział Gospodarki Gruntami
Naczelnik: Sławomir Łabędź
tel. (0-32) 3733507

Wydział Architektury
Naczelnik: Larysa Tkacz-Pałac
tel. (0-32) 3733469

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Kierownik: Zbigniew Kozik
tel. (0-32) 3733324

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
Naczelnik: Gabriela Karmasz
tel. (0-32) 3733485

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Justyna Olszewska, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
tel. (0-32) 3733458

Pierwszy kontakt z inwestorem
Marcin Bania, Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
tel. (0-32) 3733522
Rafał Maćkowski, Wydział Geodezji
tel. (0-32) 3733405

 

 
^^ na górę     |     Zabrze - << ostatnia strona,  następna >>Zabrze

- strona
1  z  16

<<   >>