polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


SosnowiecOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Kombajnistów.
Właściciel: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec.
Kontakt w sprawie oferty: Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Tomasz Skołucki - Inspektor, tel. (0-32) 2960409, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 42969.
Powierzchnia całkowita: 3,0398 ha.
Liczba działek: 1 (dz. nr. 14/28).
Uzbrojenie: pełne w rejonie ul. Narutowicza.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca - bliźniacza lub szeregowa oraz małych domów mieszkalnych. Możliwość realizacji usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o wielkości nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynków, zieleni przydomowej, elementów infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Uwagi: teren pokopalniany w trakcie rekultywacji, położony na obszarze zlikwidowanej KWK "Sosnowiec". Odległość od centrum miasta w linii prostej wynosi ok. 2 km.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany- obszar "Środula-Północ".
Właściciel: prywatny.
Kontakt w sprawie oferty: Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Tomasz Skołucki - Inspektor, tel. (0-32) 2960409, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl.
Powierzchnia całkowita: 11,1079 ha.
Liczba działek: 35.
Uzbrojenie: pełne w rejonie ul. Sokolskiej.
Dostępność komunikacyjna: odległość ok. 1,3 km od węzła ul. Sokolskiej z trasą drogi krajowej nr 94.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: mieszkalnictwo wielorodzinne. Możliwość realizacji usług handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła, sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, kultu, a także dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, zieleni urządzonej oraz elementów sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego.
Forma i metoda zbycia praw: do ustalenia.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany, ul. Dobrzańskiego / al. Wolności.
Właściciel: Skarb Państwa.
Kontakt w sprawie oferty: Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Tomasz Skołucki - Inspektor, tel. (0-32) 2960409, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 2881, nr 42515.
Powierzchnia całkowita: 7,5714 ha.
Liczba działek: 2 (I -dz. nr. 411/9, II – dz. nr 409/54).
Powierzchnia działek: I – 0,3974 ha, II – 7,1740 ha.
Uzbrojenie: pełne w rejonie ul. Dobrzańskiego i al. Wolności.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe, drobna wytwórczość, przedsiębiorstwa budowlane i obiekty zaplecza techniczno-administracyjnego.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Uwagi: jest to teren pokopalniany. W promieniu 25 metrów od zlikwidowanych szybów należy uwzględnić strefę wyłączoną z możliwości lokalizowania obiektów kubaturowych.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany, ul. Szymanowskiego.
Właściciel: Skarb Państwa, prywatny.
Kontakt w sprawie oferty: Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Tomasz Skołucki - Inspektor, tel. (0-32) 2960409, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl.
Powierzchnia całkowita: 21,1527 ha.
Liczba działek: 78.
Uzbrojenie: w rejonie ul. Szymanowskiego.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe i wytwórcze, przedsiębiorstwa budowlane, obiekty i urządzenia zaplecza administracyjno-technicznego.
Forma i metoda zbycia praw: do ustalenia.
Uwagi: odległość od centrum miasta w linii prostej ok. 6,6 km.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren niezabudowany, ul. Sokolska.
Właściciel: prywatny.
Kontakt w sprawie oferty: Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Tomasz Skołucki - Inspektor, tel. (0-32) 2960409, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl.
Powierzchnia całkowita: 18,9002 ha.
Liczba działek: 194 (I kompleks – 152 działki o łącznej pow. 8,4226 ha, II kompleks 42 działki o łącznej pow. 10,4776 ha).
Uzbrojenie: w rejonie ul. Sokolskiej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: I - usługi nauki i administracji, handel detaliczny, gastronomia, sport, rekreacja i turystyka, kultura i rozrywka, drogi dojazdowe, ciągów piesze, ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, elementów uzbrojenia technicznego; II - strefa usługowo-wytwórcza realizująca program naukowo-badawczy ośrodka akademickiego; usługi administracji, tereny wystawiennicze itp.; usługi: handel detaliczny, gastronomia, oświata, sport i rekreacja, zieleń urządzona.
Forma i metoda zbycia praw: do ustalenia.


Oferta inwestycyjnana górę
 
6. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny ( SPNT).
Zgłaszający ofertę: Urząd Miejski w Sosnowcu.
Kontakt: Stanisław Plesowicz, Główny Specjalista, Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, tel. (0-32) 2960467, fax (0-32) 2960605, e-mail: wrz.parktech@um.sosnowiec.pl.
Opis terenu i obiektów:
- Położenie: południowa części Sosnowca, rejon ulic: Wojska Polskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców;
- dostępność komunikacyjna: dobra (autostrada – odległość 2,5 km);
- powierzchnia terenu: 11,8869 ha;
- liczba działek:14
- uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja deszczowa i sieć ciepłownicza;
- Sytuacja prawna: dz. nr 54/16 w użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec, pozostałe działki w użytkowaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach;
- liczba budynków: 10 (o powierzchni użytkowej od 125,0 m2 do 7.988,0 m2 ; budynek o max. pow. posiada basen );
- powierzchnia użytkowa budynków ogółem: 14.690,4 m2
- funkcja przewidziana dla budynków: hale produkcyjne, laboratorium, sale wykładowe, magazyn, biura, centrum rehabilitacyjne.
Zakres oferty:
- wynajem i adaptacja istniejących budynków do nowych funkcji;
- wynajem pomieszczeń w budynkach;
- dzierżawa działek w celu budowy nowych obiektów.
Poszukiwani inwestorzy: innowacyjne firmy, ośrodki badawczo-rozwojowe branży farmaceutycznej, produkcji urządzeń medycznych, samochodowej i motoryzacyjnej, maszynowej, chemicznej, budownictwa, informatycznej i geotermii
Uwaga: prowadzenie działalności gospodarczej w parkach technologicznych uprawnia podmioty do ubiegania się o dofinansowanie swoich indywidualnych projektów ze specjalnych programów zaakceptowanych przez Unię Europejską.

 

 
^^ na górę     |     Sosnowiec - << poprzednia strona,   pierwsza >>Sosnowiec

- strona
17  z  17

<<   >>