polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Sosnowiec

Sosnowiec - jedno z największych miast województwa śląskiego, najbardziej uprzemysłowionego regionu południowej Polski, zamieszkałego przez ok. 5 mln ludzi. Sosnowiec liczy ok. 227 tys. mieszkańców, których cechuje przyjazne nastawienie do gości, przedsiębiorczość, ugruntowana kultura pracy, dbałość o środowisko naturalne i troska o dziedzictwo kulturowe. Struktura gospodarcza miasta ma charakter usługowo-przetwórczy, dominują w niej małe i średnie firmy prywatne. Rozwój odnotowują przedsiębiorstwa branży elektrotechnicznej, maszynowej, motoryzacyjnej i spożywczej. Wiele z nich posiada certyfikat ISO 14 000.

Sosnowiec to również prężny ośrodek naukowy z wieloma wyższymi uczelniami, szkołami artystycznymi i sportowymi. To także ośrodek nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Młoda, wykształcona kadra otwarta na nowe wyzwania stanowi atut gospodarczy miasta. Dobrze rozwinięty układ komunikacyjny i położenie miasta na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych Polski zapewniają łatwość transportu i prowadzenie szybkiej wymiany kooperacyjnej.

Powstający przy wschodniej granicy Sosnowca Euroterminal przeładunkowy i Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie, dysponujące końcówką szerokiego toru kolejowego, łączącego się z koleją transsyberyjską w Rosji znajduje uznanie w oczach inwestorów, którzy zainteresowani są wymianą handlową z Dalekim Wschodem. Istniejąca w Sosnowcu Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny, zachęty dla inwestorów, dostępność komunikacyjna (w pobliżu dwa międzynarodowe porty lotnicze: Katowice-Pyrzowice i Balice k/ Krakowa) czynią z Sosnowca miasto otwarte, do którego łatwo dotrzeć i w którym warto inwestować.


Sosnowiec - miasto na prawach powiatu

Urząd Miejski w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 2960600
fax (0-32) 2960605
e-mail: um@um. sosnowiec.pl
strona www: www.um.sosnowiec.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent Miasta: Kazimierz Górski
tel. (0-32) 2960542
fax (0-32) 2960519
e-mail: prezydent@um.sosnowiec.pl
e-mail: sekret1@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta: Ryszard Łukawski
tel. (0-32) 2960540
fax (0-32) 2960605
e-mail: wiceprez.r.l@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta: Witold Klepacz
tel. (0-32) 2960545
fax (0-32) 2960605
e-mail: wiceprez.w.k@um.sosnowiec.pl

Zastępca Prezydenta: Zbigniew Jaskiernia
tel. (0-32) 2960690
fax (0-32) 2960605
e-mail: wiceprez.z.j@um.sosnowiec.pl

Sekretarz: Michał Kondek
tel. (0-32) 2960547
fax (0-32) 2960605
e-mail: ekretarz@um.sosnowiec.pl

Skarbnik: Janusz Kaczor
tel. (0-32) 2960487
fax (0-32) 2960605
e-mail: skarbnik@um.sosnowiec.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Bogusław Kabała
tel. (0-32) 2960514
fax (0-32) 2960605
e-mail: przew.rady@um.sosnowiec.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Naczelnik Wydziału: Danuta Pająk-Gruszczyńska
tel. (0-32) 2960409
fax (0-32) 2960605
e-mail: nacz.wrz@um.sosnowiec.pl

Wydział Polityki Gospodarczej
p.o. Naczelnika Wydziału: Grzegorz Frugalski
tel. (0-32) 2960651
fax (0-32) 2960605
e-mail: nacz.wpg@um.sosnowiec.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
p.o. Naczelnika Wydziału: Jerzy Będkowski
tel. (0-32) 2960696
fax (0-32) 2960605
e-mail: geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl

Pracownia Projektowo-Urbanistyczna
Kierownik Pracowni: Maciej Kaczkowski
tel. (0-32) 2960418
fax (0-32) 2960605
e-mail: kier.ppu@um.sosnowiec.pl

Wydział ds. Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Gosek
tel./fax (0-32) 2960581
e-mail: zam.pub@um.sosnowiec.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału: Grażyna Busz-Laprus
tel. (0-32) 2960447
fax (0-32) 2960605
e-mail: nieruchomosci@um.sosnowiec.pl

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Naczelnik Wydziału: Maria Szewczenko-Pietraszczyk
tel. (0-32) 2960451
fax (0-32) 2960605
e-mail: architektura@um.sosnowiec.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Grzegorz Dąbrowski, Rzecznik Prasowy, Wydział Informacji i Promocji Miasta
tel. (0-32) 2960694
fax (0-32) 2960616
e-mail: prasa@um.sosnowiec.pl
e-mail: rzecznik.prasowy@um.sosnowiec.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Danuta Pająk-Gruszczyńska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
tel. (0-32) 2960409
fax (0-32) 2960605

Tomasz Skołucki, Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
tel. (0-32) 2960410
fax (0-32) 2960605
e-mail: wrz.rozwoj@um.sosnowiec.pl

 

 
^^ na górę     |     Sosnowiec - << ostatnia strona,  następna >>Sosnowiec

- strona
1  z  17

<<   >>