polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


SłubiceBudżet

Przychody (w mln):
2002: 31,42 PLN
2003: 31,9 PLN
2004: 37,7 PLN

Struktura przychodów w 2004 roku (w mln):
- własne: 11,19 PLN
- podatki: 14,21 PLN
- dotacje celowe: 4,94 PLN
- subwencje: 7,36 PLN

Wydatki (w mln):
2002: 31,41 PLN
2003: 41,6 PLN
2004: 40,36 PLN

Budżet na 1 mieszkańca:
2002: 1634 PLN
2003: 2184 PLN
2004: 2070 PLN

Struktura wydatków w 2004 roku (w mln):
- rolnictwo i łowiectwo: 0,03 PLN
- transport i łączność: 3,87 PLN
- gospodarka mieszkaniowa: 1,29 PLN
- usługi: 0,44 PLN
- administracja publiczna: 4,69 PLN
- administracja państwowa: 0,03 PLN
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 0,64 PLN
- obsługa długu publicznego: 0,44 PLN
- oświata i wychowanie: 11,42 PLN
- ochrona zdrowia: 0,34 PLN
- opieka społeczna: 6,17 PLN
- edukacyjna opieka wychowawcza: 0,49 PLN
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6,78 PLN
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1,77 PLN
- kultura fizyczna i sport: 1,18 PLN
- inne: 0,78 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2002: 14,1
2003: 32,9
2004: 24

 

 
^^ na górę     |     Słubice - << poprzednia strona,  następna >>Słubice

- strona
8  z  17

<<   >>