polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Collegium Polonicum w Słubicach

 

Słubice

Słubice to miasto położone na granicy polsko-niemieckiej, około 90 km od Berlina, na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych o znaczeniu transeuropejskim.

Obsługę ruchu granicznego zapewniają trzy przejścia graniczne na terenie gminy: w Słubicach (ruch osobowy), Kunowicach (kolejowy), Świecku (osobowy i towarowy – Terminal Towarowych Odpraw Celnych).

W sąsiedztwie terminalu powstała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której proponowane są specjalne ulgi dla inwestorów.

Przygraniczne położenie sprawia, że większość miejscowych firm zajmuje się obsługą turystyki międzynarodowej, usługami spedycyjnymi i obsługą ruchu granicznego, handlem, drobnym rzemiosłem. W mieście znajdują się dwa bazary.

Słubice położone są w regionie o wspaniałych walorach przyrodniczych. Gminę otaczają rozległe kompleksy leśne Puszczy Rzepińskiej, które stanowią jeden z najważniejszych centrów myślistwa w Europie. Rzeki i jeziora zachęcają do uprawiania sportów wodnych. Słubice są jednym z najmniejszych miast uniwersyteckich w Europie. W mieście znajduje się Collegium Polonicum – wspólna placówka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


Słubice - gmina miejsko-wiejska

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: slubice@slubice.pl
strona www: www.slubice.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Burmistrz: Ryszard Bodziacki
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: burmistrz@slubice.pl

Zastępca Burmistrza: Edward Chojka
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: zastepca.burmistrza@slubice.pl

Skarbnik: Hanna Michalska
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: skarbnik@slubice.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Tomasz Ciszewicz
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: przewadniczacy@slubice.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Gospodarki i Inwestycji
p.o. Naczelnika: Ewa Daniszewska
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: e.daniszewska@slubice.pl

Wydział Administracyjno-Społeczny
Naczelnik: Alicja Cieślak
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: a.cieslak@slubice.pl

Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy: Hanna Michalska
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: skarbnik@slubice.pl

Biuro Obsługi Ludności i Informacji Niejawnych
Kierownik: Paweł Jasiewicz
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: p.jasiewicz@slubice.pl

Biuro Reagowania Kryzysowego, Wojskowości i Obrony Cywilnej
Kierownik: Roman Filończuk
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: r.filonczuk@slubice.pl

Biuro Integracji Europejskiej i Realizacji Projektów
Kierownik: Joanna Pyrgiel
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: slubice@slubice.pl
e-mail: projekty@slubice.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Tadeusz Kolanowski, Kierownik Referatu Inwestycji
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: t.kolanowski@slubice.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Marek Kubik, Irmina Balcerek-Malina, Biuro Integracji Europejskiej i Realizacji Projektów
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: slubice@slubice.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem:
Ewa Daniszewska, p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji
tel. (0-95) 7583671
fax (0-95) 7582880
e-mail: e.daniszewska@slubice.pl

 

 
^^ na górę     |     Słubice - << ostatnia strona,  następna >>Słubice

- strona
1  z  17

<<   >>