polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Płock

Niemal 130-tysięczny Płock, usytuowany w centrum Polski na terenie województwa mazowieckiego, to jedno z najbardziej malowniczo położonych miast w kraju. Szczyci się bogatą historią i wielowiekową tradycją.

Płock to także prężny ośrodek gospodarczy. Swą silną pozycję zawdzięcza Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. – jednemu z największych przedsiębiorstw branży petrochemicznej w Europie Środkowej. W Płocku obecna jest także firma Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – światowy producent polipropylenu i wiodący dostawca polietylenu z dwoma najnowocześniejszymi na świecie instalacjami produkującymi najwyższej jakości polietylen i polipropylen. Dużą aktywność wykazują podmioty związane z usługami antykorozyjnymi, instalacyjnymi, izolacyjnymi i wykonawstwem konstrukcji stalowych. Ekonomiczny pejzaż miasta uzupełniają przedsiębiorstwa operujące w branży maszynowej, budowlanej, spożywczej i odzieżowej.

Atutem miasta jest jego dogodna lokalizacja, nowoczesna infrastruktura oraz otwarte na nowe inwestycje władze samorządowe. Celem ożywienia lokalnej gospodarki Urząd Miasta Płocka w porozumieniu z PKN ORLEN S.A. powołał Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT). Jego misją jest stworzenie w Płocku liczącego się w Europie ośrodka promującego i wspomagającego procesy gospodarcze oparte na przemyśle zgodnym z profilem Parku, nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych oraz edukacji, zapewniającego jego lokatorom dogodne warunki prowadzenia biznesu oraz rozwoju.

Profesjonalizm miasta w zakresie przyciągania i obsługi inwestycji zewnętrznych potwierdza ponadto certyfikat z najwyższą pięciogwiazdkową oceną, uzyskany w ramach prestiżowego programu "Gmina Przyjazna Inwestorowi".

Ponadto miasto zdobyło certyfikat w konkursie ,,Gmina Fair Play" 2005 Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Celem konkursu była przede wszystkim identyfikacja i promowanie gmin przyjaznych dla inwestorów, kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy i zwiększenie zainteresowania gminami biorącymi udział w konkursie.

W Płocku otwarto również pierwsze w tej części Europy i 11 na świecie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz lokalnych Europy Środkowej i Wschodniej – CIFAL. Ośrodek powstał w wyniku współpracy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urzędu Miasta Płocka i PKN Orlen.

Więcej informacji o mieście, w tym dane o projektach i ofertach inwestycyjnych, można uzyskać na stronach internetowych www.ump.pl


Płock – miasto na prawach powiatu

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
tel. (0-24) 3671555
strona www: www.ump.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Mirosław Milewski
tel. (0-24) 3671400, 3671401
fax (0-24) 3671402
e-mail: prezydent@ump.pl
e-mail: miroslaw.milewski@ump.pl

Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju: Tomasz Kolczyński
tel. (0-24) 3671412, 3671413
fax (0-24) 3671402
e-mail: tomasz.kolczynski@ump.pl

Zastępca Prezydenta ds. Komunalnych: Dariusz Zawidzki
tel. (0-24) 3671406, 3671407
fax (0-24) 3671402
e-mail: dariusz.zawidzki@ump.pl

Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej: Piotr Kubera
tel. (0-24) 3671406, 3671407
fax (0-24) 3671402
e-mail: piotr.kubera@ump.pl

Sekretarz: Krystyna Kowalewska
tel. (0-24) 3671412, 3671413
fax (0-24) 3671402
e-mail: krystyna.kowalewska@ump.pl

Skarbnik: Barbara Szurgocińska
tel. (0-24) 3671418
fax (0-24) 3671420

Przewodniczący Rady Miasta:
tel. (0-24) 3671563, 3671564
fax (0-24) 3671602

Biuro Obsługi Rady Miasta
Office Manager: Beata Cała
tel. (0-24) 3671563, 3671564
fax (0-24) 3671602


Ważniejsze wydziały
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru
Dyrektor: Iwona Wierzbicka
tel. (0-24) 3671451
fax (0-24) 3671715

Wydział Inwestycji Miejskich
Dyrektor: Ryszard Siedlecki
tel. (0-24) 3671459
fax (0-24) 3671450

Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą
Kierownik: Witold Rogowiecki
tel. (0-24) 3671481
fax.(0-24) 3671483

Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych
Dyrektor: Krzysztof Ławniczak
tel. (0-24) 3671425
e-mail: krzysztof.lawniczak@ump.pl

Wydział Skarbu i Budżetu
Dyrektor: Izabela Olenderek
tel. (0-24) 3671548
fax (0-24) 3671420
e-mail: izabela.olenderek@ump.pl

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Dyrektor: Stanisław Stańczak
tel. (0-24) 3671505
fax (0-24) 3671496

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor: Katarzyna Michalska
tel. (0-24) 3671701
fax (0-24) 3671708
e-mail: katarzyna.michalska@ump.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dyrektor: Jerzy Nowakowski
tel. (0-24) 3671495
fax (0-24) 3677496
e-mail: jerzy.nowakowski@ump.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Dyrektor: Ewa Adasiewicz
tel. (0-24) 3671702
e-mail: ewa.adasiewicz@ump.pl

Wydział Zamówień Publicznych
Dyrektor: Tomasz Chojnacki
tel. (0-24) 3671577
e-mail: zamówienia@ump.pl
e-mail: tomasz.chojnacki@ump.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia
Jarosław Troch
tel. (0-24) 3671586
fax (0-24) 2688975
e-mail: coi@ump.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Tomasz Chojnacki, Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych
tel. (0-24) 3671577

Osoba odpowiedzialna za promocję
Witold Rogowiecki, Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. (0-24) 3671481
fax (0-24) 3671483
e-mail: promocja@ump.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Jarosław Troch, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia
tel. (0-24) 2680698, 3671586
fax (0-24) 2688975
e-mail: coi@ump.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (0-24) 2680698
fax (0-24) 2688975
e-mail: coi@ump.pl

 

 
^^ na górę     |     Płock - << ostatnia strona,  następna >>Płock

- strona
1  z  17

<<   >>