polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


PiłaOferty


Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Wawelska (osiedle Zamość).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 2104247, fax (0-67) 2123566, e-mail: wpir@um.pila.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 4747.
Powierzchnia całkowita: ok. 300 000 m2.
Liczba działek: kompleks 12 działek.
Uzbrojenie: woda, energia elektryczna, gaz, projektowana kanalizacja sanitarna.
Dostępność komunikacyjna: teren zlokalizowany jest przy drodze powiatowej - nawierzchnia utwardzona szerokość 6 m, odległość od drogi krajowej nr 11 (Poznań-Koszalin-Kołobrzeg) - 0,8 km, odległość od drogi krajowej nr 10 (Bydgoszcz-Szczecin ) – 1 km, odległość od dworca PKP – 3 km, dostęp do bocznicy kolejowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, składy.
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.
Uwagi: teren położony na południowo-wschodnich częściach miasta, w pobliżu wyjazdów z Piły w stronę Poznania, Bydgoszczy i Szczecina.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Długosza / ul. Krzywa (osiedle Górne).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 2104247, fax (0-67) 2123566, e-mail: wpir@um.pila.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 4771.
Powierzchnia całkowita: 31 685 m?.
Liczba działek: 3 (dz. nr 32, nr 33, nr 35).
Powierzchnia działek: dz. nr 32 - 19 603 m2, dz. nr 33 - 8045 m2, dz. nr 35 - 4037 m2.
Uzbrojenie: woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna.
Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 179 (al. Wojska Polskiego), odległość ok. 4 km od drogi krajowej nr 11 (Poznań-Koszalin- Kołobrzeg), około 3,6 km od dworca PKP.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: rzemiosło, produkcja, bazy, składy, magazyny, parkingi, stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe, handel hurtowy i detaliczny, usługi (z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia i kultury).
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany, ul. Lutycka (osiedle Zamość).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 2104247, fax (0-67) 2123566, e-mail:wpir@um.pila.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta Nr 4779.
Powierzchnia całkowita: 51 190 m2.
Liczba działek: 2 (dz. nr 202/1, dz. nr 202/2).
Powierzchnia działek: dz. nr 202/1 - 1194 m2, dz. nr 202/2 – 49 996 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja sanitarna.
Dostępność komunikacyjna: odległość około 0,3 km od drogi powiatowej (ul. Wawelska) - nawierzchnia utwardzona szerokość 6 m, około 0,4 km od drogi krajowej nr 10 i drogi krajowej nr 11 (obwodnica), oraz od dworca PKP – 4 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: teren usług turystycznych, zabudowa mieszkalno-usługowa, zieleń, parkingi.
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany, ul. Węglowa / ul. Fabryczna (osiedle Zamość).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 2104247, fax (0-67) 2123566, e-mail: wpir@um.pila.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 4778.
Powierzchnia całkowita: 40 514 m2.
Liczba działek: 7 (dz. nr 44/15, nr 44/20, nr 44/21, nr 44/24, nr 44/26, nr 44/16, nr 44/22).
Powierzchnia działek: dz. nr 44/15 - 2645 m2, nr 44/20 – 7417 m2, nr 44/21 – 3422 m2, nr 44/24 – 6659 m2, nr 44/26 - 9654 m2, nr 44/16 – 6958 m2, nr 44/22 – 3759 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz.
Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi krajowej nr 11 (obwodnica) - 1,5 km. Połączenie bezpośrednie z drogą powiatową (ul. Walki Młodych) o nawierzchni utwardzonej, szerokości 6 m; odległość od dworca PKP - 2,5 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi, produkcja nieuciążliwe dla otoczenia.
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren niezabudowany, ul. Kamienna (osiedle Gładyszewo).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 2104247, fax (0-67) 2123566, e-mail: wpir@um.pila.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana- Księga Wieczysta nr 4751.
Powierzchnia całkowita: 18 029 m2.
Liczba działek: 1 (dz. nr 15/27).
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz.
Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi powiatowej (ul. Kamienna) o nawierzchni utwardzonej i szerokości 6 m, odległość od dworca PKP - 4,7 km, od drogi wojewódzkiej nr 179 – 1,5 km, od drogi krajowej nr 11 (Poznań-Koszalin-Kołobrzeg) – 5,5 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: teren aktywności gospodarczej, usług.
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren niezabudowany, ul. Giełdowa (osiedle Zamość).
Właściciel: Gmina Miejska Piła.
Adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.
Kontakt w sprawie oferty: Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. (0-67) 210 42 47, fax (0-67) 212 35 66, e-mail: wpir@um.pila.pl
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 4779.
Powierzchnia całkowita: 12 262 m?.
Liczba działek: 2 ( dz. nr 180, dz. nr 181).
Powierzchnia działek: dz. nr 180 - 7486 m2, nr 181 – 4776 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz.
Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dostęp do drogi powiatowej (ul. Wawelska) o nawierzchni utwardzonej i szerokości 6 m, odległość od drogi krajowej nr 11 (Poznań-Koszalin-Kołobrzeg) – 700 m, odległość od dworca PKP- 3,5 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, składy, magazyny.
Forma i metoda zbycia praw: zbycie prawa użytkowania wieczystego lub sprzedaż na własność.

 

 
^^ na górę     |     Piła - << poprzednia strona,   pierwsza >>Piła

- strona
17  z  17

<<   >>