polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Piła z lotu ptaka

 

Piła

Piła jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym północnej Wielkopolski malowniczo położonym nad rzeką Gwdą - nowoczesnym miastem zajmującym powierzchnię ponad 102,5 km?. Dzięki swemu położeniu geograficznemu, stanowi istotny punkt tranzytowy na trasach komunikacyjnych północ-południe.

W 75-tysięcznym mieście swoje zakłady mają między innymi Philips Lighting Poland, drukarnie: Agora S.A. i Winkowski Sp. z o.o. oraz Poszukiwania Nafty i Gazu "Nafta" Sp. z o.o. Ponadto działa tu blisko 8,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. O wykształcenie potencjalnej kadry dla obecnych i przyszłych pracodawców dba dobrze rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyższego, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Biznesu oraz Punkt Studiów Dziennych Politechniki Poznańskiej.

Gmina dysponuje bogatą i atrakcyjną ofertą terenów inwestycyjnych (ok. 50 ha) o funkcjach produkcyjnych, usługowych i mieszkalnictwa, które zlokalizowane są w miejscach dobrze skomunikowanych również przy budowanych obwodnicach. Większość terenów posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej.

Preferowane są inwestycje produkcyjne nieuciążliwe dla środowiska, szczególnie w branżach: elektronicznej, elektrotechnicznej, poligraficznej, w przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach i turystyce.

Uchwalony system podatków lokalnych preferuje przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, stosowane są ulgi w podatku od nieruchomości oraz inne zwolnienia od opłat dla osób, które podejmują działalność gospodarczą. Skuteczność podejmowanych działań potwierdzają krajowe rankingi atrakcyjności inwestycyjnej, w których Piła od lat zajmuje czołowe miejsca.


Piła - gmina miejska

Urząd Miasta Piły
Plac Staszica 10, 64-920 Piła
tel. (0-67) 2126210
fax (0-67) 2123566
e-mail: wpir@um.pila.pl
strona www: www.pila.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent Miasta: Zbigniew Kosmatka
tel. (0-67) 2104212
fax (0-67) 2123566
e-mail: prezydent@um.pila.pl

Zastępca Prezydenta: Jerzy Wołoszyński
tel. (0-67) 2104210
fax (0-67) 2104342
e-mail: jerzy.woloszynski@um.pila.pl

Zastępca Prezydenta: Paweł Dahlke
tel. (0-67) 2104230
fax (0-67) 2104342
e-mail: pdahlke@um.pila.pl

Sekretarz: Krystyna Kornowska-Zientkowska
tel. (0-67) 2104214
fax (0-67) 2123566
e-mail: worg@um.pila.pl

Skarbnik: Danuta Drabik
tel. (0-67) 2104268
fax (0-67) 2123566
e-mail: wf@um.pila.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Czapiewski
tel. (0-67) 2104219
tel./fax (0-67) 2125438
e-mail: rm@um.pila.pl
e-mail: andrzej.czapiewski@um.pila.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Cyryla Dobecka
tel. (0-67) 2104252
fax (0-67) 2123566
e-mail: wgn@um.pila.pl

Wydział Architektury
Naczelnik: Henryk Gawroński
tel. (0-67) 2104202
fax (0-67) 2123566
e-mail: wa@um.pila.pl

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Naczelnik: Tomira Łęska-Oleszak
tel. (0-67) 2104340
fax (0-67) 2123566
e-mail: mpu@um.pila.pl

Wydział Inwestycji i Nadzoru
Naczelnik: Czesław Cichowski
tel. (0-67) 2104254
fax (0-67) 2123566

Wydział Promocji i Rozwoju
Naczelnik: Mirosława Dziuba
tel. (0-67) 2104247
fax (0-67) 2123566
e-mail: wpir@um.pila.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych: Anna Nowacka
tel. (0-67) 2104346
fax (0-67) 2123566
e-mail: bzp@um.pila.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Anna Nowacka, Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych
tel. (0-67) 2104346
fax (0-67) 2123566
e-mail: bzp@um.pila.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
tel. (0-67) 2104247
fax (0-67) 2123566
e-mail: wpir@um.pila.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Mirosława Dziuba, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
tel. (0-67) 2104247
fax (0-67) 2123566
e-mail: wpir@um.pila.pl

 

 
^^ na górę     |     Piła - << ostatnia strona,  następna >>Piła

- strona
1  z  17

<<   >>