polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Ostrów WielkopolskiOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Kamienna.
Właściciel: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.
Adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Kontakt w sprawie oferty: Monika Jeż, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-62) 5888224, fax (0-62) 5918206.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 71025.
Powierzchnia całkowita: 46 400 m2.
Liczba działek: 1 (dz. nr 6/2).
Wymiary działki: 310 m x 150 m.
Uzbrojenie: w ul. Kamiennej znajduje się sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć telefoniczna, istnieje możliwość podłączenia do ciepłociągu.
Dostępność komunikacyjna: dobra - 0,5 km do drogi krajowej nr 11 (ul. Wrocławska).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje obszar jako tereny preferowane dla skoncentrowanej działalności gospodarczej bez prawa wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej. Ps – większe zakłady produkcyjne, magazyny, składy (w tym bazy budowlane), większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta w tym infrastruktury technicznej (zwłaszcza istotne w skali miasta), S – tereny na których dopuszcza się lokalizację nowych stacji paliw. Brak miejscowego planu zagospodarowania.
Przeznaczenie preferowane: zakłady produkcyjne, magazyny, składy (w tym bazy budowlane), większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena szacunkowa: 30 PLN/m2.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Osiedlowa.
Właściciel: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.
Adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Kontakt w sprawie oferty: Monika Jeż, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-62) 5888224, fax (0-62) 5918206.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 74254.
Powierzchnia całkowita: 10 200 m2.
Liczba działek: 2 (dz. nr 9/1, nr 9/2).
Wymiary kompleksu działek: ok. 60 m x 170 m.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, w przygotowaniu kanalizacja deszczowa i sanitarna, istnieje możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, sieci gazowej, telefonicznej.
Dostępność komunikacyjna: dobra.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest funkcja przemysłowa.
Przeznaczenie preferowane: zakład produkcyjny.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena szacunkowa: 20-25 PLN/m2.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany, ul. Przeskok.
Właściciel: Zbigniew i Barbara Czekalscy.
Adres: ul. Przeskok, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Kontakt w sprawie oferty: Arkadiusz Miklas, tel. (0-62) 7374500, 0600257172.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 67137.
Powierzchnia całkowita: 80 599 m2.
Liczba działek: 4 (I - dz. nr 7/11, II - nr 7/6, III - nr 7/7, IV - nr 24/15).
Wymiary działek: ok. 250 m x 70 m (I), 112 m x 250 m (II i II łącznie), 100 m x 352 m (IV).
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: dobra, droga asfaltowa.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, składy i magazyny.
Przeznaczenie preferowane: zakłady produkcyjne, usługi.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż lub dzierżawa w drodze negocjacji.
Cena: do negocjacji.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren zabudowany, ul. Staroprzygodzka 132.
Właściciel: prywatny, Czesław Muzyka.
Adres: 63-410 Karski, ul. Środkowa 48.
Kontakt w sprawie oferty: Czesław Muzyka, tel. 0-602661936.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 71197, 30291.
Powierzchnia całkowita: 63 355 m2.
Liczba działek: 4 (dz. nr 6/13, nr 8, nr 7/3, nr 6/8).
Wymiary kompleksu działek: ok. 300 m x 215 m.
Uzbrojenie: sieć elektryczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna, możliwość podłączenia do sieci gazowej.
Dostępność komunikacyjna: dobra.
Istniejąca zabudowa: budynki o łącznej powierzchni: 11 000 m2, wysokość: 6-8 m, ilość kondygnacji – 1.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, składy i magazyny, dla działek 8, 7/13, 6/8 - dopuszczona funkcja usługowa.
Przeznaczenie preferowane: przemysł i usługi
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze negocjacji.
Cena: do negocjacji.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren zabudowany, ul. Kolejowa (kompleks koszarowy).
Właściciel: Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim.
Adres: ul. Kolejowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Kontakt w sprawie oferty: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, al. 11 Listopada 91, tel. (0-95) 7338070, fax (0-95) 7338072, e-mail: mienie@gorzow.amw.com.pl, www.gorzow.amw.com.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 78723, nr 23971.
Powierzchnia całkowita: 43 346 m2.
Liczba działek: 3 (dz. nr 22/3, nr 3/4, nr 17).
Wymiary kompleksu działek: ok. 270 m x 180 m, ok. 60 m x 20 m
Uzbrojenie: elektryczność, woda, gaz, ogrzewanie, kanalizacja
Dostępność komunikacyjna: bardzo dobra lokalizacja przy drodze krajowej nr 11 (Poznań-Katowice).
Istniejąca zabudowa: zwarty kompleks koszarowy składający się z 19 budynków - m.in. budynek koszarowy, kasyno, budynek warsztatowy, pralnia, remiza, budynki szkoleniowe, kuchnia i jadalnia, budynki magazynowe - łaczna powierzchnia użytkowa 11 863,10 m2; ponadto wiaty, myjki, przepompownia, zbiornik na ścieki.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego. Urząd Miejski przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Przeznaczenie preferowane: edukacja, usługi.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Uwagi: teren położony w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i PKS. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy znajdują się w odległości 1,5 km. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym w regionie. Szlaki transportu kolejowego i drogowego drogi krajowe nr 25 w kierunku Konina i nr 11 w kierunku Poznania) zapewniają łatwe połączenie z całą Polską.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren zabudowany, ul. Dembińskiego 13.
Właściciel: DROP S.A.
Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Dembińskiego 13.
Kontakt w sprawie oferty: Piotr Gąsiorowski, DROP S.A., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Dembińskiego 13, (0-62) 5925600, 5925611, 5925610, e-mail: info@drop.pl, www.drop.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 20874 (I), 55166 (II), 73828 (III).
Powierzchnia całkowita: 28 958 m2.
Liczba działek: 4 (I - dz. nr 41/1, nr 42/1, II – dz. nr 40/3, III – dz. nr 39).
Powierzchnia kompleksu działek: ok. 110 m x 110 m, ok. 135 m x 68 m, ok. 70 m x 85 m, ok. 35 m x 45 m.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, ciepłociąg, sieć telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: bardzo dobra - nieruchomości zlokalizowane są w odległości 1 km od centrum miasta, przy drodze krajowej w kierunku Poznania. Dojazd do nieruchomości swobodny drogą zamkniętą, od drogi krajowej 150 m.
Istniejąca zabudowa: budynek administracyjny, 2-kondygnacyjny o pow. uż. 1000 m2, budynki produkcyjno-magazynowe o pow. 8100 m2. Łączna powierzchnia - 5516 m2, wysokość - od 2,7 do 4 m, ilość kondygnacji - od 1 do 3. Budynki zostały wybudowane na przełomie lat 60 i 70.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi i drobne funkcje produkcyjne bez mieszkalnictwa; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje obszar jako tereny. na których preferuje się usługi i drobne funkcje produkcyjne bez prawa nowego mieszkalnictwa (UP).
Przeznaczenie preferowane: obiekty handlowe, przemysłowe, usługowe.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż lub wkład do spółki w drodze negocjacji.
Cena: do negocjacji.
Uwagi: teren w kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu.
1

 

 
^^ na górę     |     Ostrów Wielkopolski - << poprzednia strona,   pierwsza >>Ostrów Wielkopolski

- strona
17  z  17

<<   >>