polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Ostrowski Ratusz, fot. C. Janiszewski

 

Ostrów Wielkopolski

Ponad 73-tysięczny Ostrów Wielkopolski to stolica powiatu ostrowskiego, ważny ośrodek gospodarczy, edukacyjny, kulturalny i sportowy Południowej Wielkopolski.

Korzystne położenie geograficzne, rozwinięta infrastruktura techniczna i instytucje otoczenia biznesu, dobry klimat dla nowych inwestycji oraz dostępność dobrze wykształconych kadr sprawiają, że Ostrów Wielkopolski jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.

Planiści województwa wielkopolskiego uznają Ostrów za obszar koncentracji procesów urbanizacyjnych. Oznacza to, że właśnie w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego spodziewać się należy koncentracji przemysłu, rozwoju infrastruktury technicznej, kapitałowej i tym samym lokowania nowych inwestycji.

Priorytetem władz Ostrowa jest rozwój gospodarczy miasta i wsparcie przedsiębiorczości. W tym celu Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Ponadto została powołana Miejska Baza Ofert Inwestycyjnych, w której gromadzone są w celu udostępnienia inwestorom informacje o potencjale i możliwościach inwestycyjnych miasta.

Ostrów Wielkopolski otwarty jest na propozycje dotyczące nowych inwestycji. Atrakcyjne tereny w mieście mogą służyć inwestorom do realizacji nowych przedsięwzięć takich jak zakłady produkcyjne oraz aquapark i lodowisko. Jesteśmy otwarci do dalszych rozmów w tej sprawie.


Ostrów Wielkopolski - gmina miejska

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (0-62) 5822400, (0-62) 7366241
fax (0-62) 7366407, (0-62) 5918206
e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
strona www: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Jerzy Świątek
tel. (0-62) 5822130, (0-62) 7364310
fax (0-62) 7366407
e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.pl

Zastępca Prezydenta: Andrzej Jaroń
tel. (0-62) 5822114, (0-62) 7366450
fax (0-62) 7366407
e-mail: jaronandrzej@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Zastępca Prezydenta: Bolesław Kowalczyk
tel. (0-62) 5822127, (0-62) 7360983
fax (0-62) 7366407
e-mail: bkowalczyk@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Sekretarz: Henryk Zieliński
tel. (0-62) 5822129, (0-62) 5822130
fax (0-62) 7366407
e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Skarbnik: Janina Frączek
tel. (0-62) 5822217
fax (0-62) 7366407
e-mail: finanse@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Lech Topolan
tel. (0-62) 5822406, (0-62) 7364716
fax (0-62) 7366407
e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


Ważniejsze wydziały
Kancelaria Prezydenta
Naczelnik Wydziału: Henryk Zieliński
tel. (0-62) 5822129
fax (0-62) 7366407

Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału: Irena Wróblewska
tel. (0-62) 5822233
fax (0-62) 5918206

Wydział Spraw Obywatelskich
p.o. Naczelnika Wydziału: Andrzej Baraniak
tel. (0-62) 5822103
fax (0-62) 7366407

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
p.o. Kierownika Referatu: Marek Dziamski
tel. (0-62) 5822117

Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału: Paweł Rajski
tel. (0-62) 5822203
fax (0-62) 5918206
e-mail: edu@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wydział Kultury Fizycznej
Naczelnik Wydziału: Stanisław Kryjom
tel. (0-62) 5822307
fax (0-62) 5918206
e-mail: wkf@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wydział Kultury i Sztuki
Naczelnik Wydziału: Andrzej Leraczyk
tel. (0-62) 5822330
fax (0-62) 5918206
e-mail: kultura@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
p.o. Naczelnika Wydziału: Włodzimierz Szymanowski
tel. (0-62) 5822206
fax (0-62) 5918206
e-mail: wgk@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik Wydziału: Lucjan Kołodziej
tel. (0-62) 5822223
fax (0-62) 5918206

Wydział Ochrony Środowiska
p.o. Naczelnika Wydziału: Bogdan Derbiszewski
tel. (0-62) 5822238, (0-62) 5822218
e-mail: wos@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Monika Jeż
tel. (0-62) 5822224
fax (0-62) 5918206

Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Miasta
Naczelnik Wydziału: Iwona Matuszczak-Szulc
tel. (0-62) 5822313, (0-62) 5918114
fax (0-62) 7366407
e-mail: prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
e-mail: integracja@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Krzysztof Harych, p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych
tel. (0-62) 5822326
fax (0-62) 5918206

Osoba odpowiedzialna za promocję
Iwona Matuszczak-Szulc, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta
tel. (0-62) 5822313, (0-62) 5918114
fax (0-62) 7366407
e-mail: prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Iwona Matuszczak-Szulc, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta
tel. (0-62) 5822313, (0-62) 5918114
fax (0-62) 7366407
e-mail: prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
e-mail: mboi@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

 
^^ na górę     |     Ostrów Wielkopolski - << ostatnia strona,  następna >>Ostrów Wielkopolski

- strona
1  z  17

<<   >>