polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


LesznowolaAtrakcje turystyczne, obiekty rekreacyjne

Derdy - park o pow. 12,7 ha, objęty ochroną konserwatora zabytków; został założony w XVIII w.; na jego terenie znajdują się pomniki przyrody (3 dęby szypułkowe).

Janczewice - pozostałości cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych w 1914 r.

Jastrzębiec - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, na terenie dawnego zespołu parkowo-dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowy gospodarcze z początku XIX oraz park. Całość pod opieką konserwatora.

Kosów - Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Na jego terenie znajduje się spichlerz i dwór z XVIII w.

Lesznowola - dwór z drugiej połowy XVIII w., pozostałości parku dworskiego, kapliczka przydrożna z 1776 r. z rzeźbą Jana Nepomucena.

Łazy - pozostałości parku podworskiego z XVIII w. z dwoma pomnikami przyrody (2 jesiony wyniosłe). Dominującym elementem nad miejscowością jest stacja nadawcza Polskiego Radia, zbudowana w 1931 r. przez firmę Marconi. Była wzorcowo najstarszym modelem radiowym w świecie (335 m).

Magdalenka - w latach 1988/89 odbyły się tu rozmowy Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem poprzedzające obrady "okrągłego stołu", miejscowość o zabudowie willowej. W lesie znajduje się pomnik na miejscu rozstrzelania w 1942 r. 223 więźniów powiatu i Ravensbruck. Na terenie tym planowane jest powołanie rezerwatu przyrody "Uroczysko Magdalenka".

Mroków - park krajobrazowy o powierzchni 4,1 ha z 3 pomnikami przyrody - wiązami szypułkowymi. Drewniany dwór z XVIII w.

Nowa Iwiczna - powstała w 1801 r. jako kolonia niemiecka.

Stara Iwiczna - powstała w 1801 r. jako kolonia niemiecka. W 1843 r. powstał Kościół ewangelicko-augsburski, w 1893 r. na jego miejscu zakończono budowę murowanego, neogotyckiego istniejącego do dziś. Obok cmentarz ewangelicko-augsburskiego z 1850 r. ze starymi nagrobkami. W 1979 r. zespół kościelny został odkupiony przez Kościół Katolicki.

Wilcza Góra - Jazgarzewszczyzna - zespół stanowisk archeologicznych, będących śladami osadnictwa z młodszej epoki kamienia, z wczesnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Władysławów - wieś powstała w 1867 r. Na jej terenie znajdują się 4 pomniki przyrody (dęby szypułkowe).

Obiekty rekreacyjne:
- lasy (szlaki turystyczne)
- stadniny koni

 

 
^^ na górę     |     Lesznowola - << poprzednia strona,  następna >>Lesznowola

- strona
15  z  17

<<   >>