polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

ACTION Sp. z o.o. w Zamieniu

 

Lesznowola

Gmina Lesznowola leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, granicząc z nią od swojej wschodniej strony. Takie walory jak: bliskość stolicy, dogodne szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna sprawiają, że gmina przeżywa dynamiczny rozwój. Powierzchnia gminy wynosi 69 km2, a na jej terenie mieszka ponad 14 tys. ludzi. Średni dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca jest bardzo wysoki i w roku bieżącym wyniesie ponad 6,3 tys. zł. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosi powyżej 3 tys.

Gmina jest jedną z nielicznych w Polsce o najwyższym stopniu zaawansowania planu przestrzennego zagospodarowania. Nowo uchwalone plany przewidują wielofunkcyjny rozwój zabudowy mieszkaniowej i rezydencjonalnej, jedno i wielorodzinnej, rekreacyjnej i sportowej oraz wszechstronnej działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska.

Każdego roku znaczne środki budżetu gminy przeznaczane są na infrastrukturę techniczną. Dzięki temu tereny gminy są w 100% zwodociągowane i w 75% skanalizowane. Skutecznie pozyskiwane są zewnętrzne środki finansowe (w tym z SAPARDU, czy z Banku Światowego). Korzystamy również z preferencyjnych kredytów, w 50% umarzalnych, przeznaczonych głównie na inwestycje ekologiczne.

Od 1999 r. gmina Lesznowola corocznie znajduje się w czołówce Złotej Setki Samorządów, uzyskując tytuł "Mistrza Zrównoważonego Rozwoju". Zajęła również I miejsce w kraju w rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" za najlepsze zarządzanie finansami i rozwojem. Certyfikat "Lider Zarządzania Samorządem" oraz "Mazowiecki Lider Ekologii", to również tytuły nadane gminie w 2004 roku. W październiku 2005 roku Gmina Lesznowola otrzymała tytuł "Gmina Fair Play 2005 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji", wyróżnienie oraz tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu", a rok wcześniej przyznano Lesznowoli tytuł oraz statuetkę "Gmina Fair Play 2004" oraz "Złoty Laur" Edukacji Samorządowej w konkursie organizowanym przez Fundację Demokracji Lokalnej i dwutygodnik "Wspólnota". Ponadto, w grudniu ubiegłego roku uzyskaliśmy I miejsce w Konkursie "Gmina Przyjazna Oświacie" oraz wyróżnienie w Konkursie "Grunt na medal". Również w grudniu 2005 roku Kapituła II edycji Ogólnopolskiego Konkursu wyłoniła spośród nominowanych

polskich samorządowców w kategoriach powiatowej, miejskiej i gminnej – Najlepszego Samorządowca Roku 2005. W kategorii gmin najlepszym Samorządowcem Roku 2005 została Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola.

Uzyskane tytuły i wyróżnienia podnoszą konkurencyjność gminy promując współpracę między biznesem a samorządem. Gmina szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturalnym i gospodarczym. Życzliwość, duży potencjał intelektualny, brak napięć i konfliktów społecznych, to atuty świadczące o tym, że Lesznowola jest z całą pewnością gminą, którą warto zobaczyć i w którą warto inwestować - jest gminą z przyszłością.


Lesznowola - gmina wiejska

Urząd Gminy w Lesznowoli
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl
e-mail: wojt@lesznowola.waw.pl
strona www: www.lesznowola.waw.pl
strona www: www.lesznowola.eobip.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Wójt Gminy: Maria Jolanta Batycka-Wąsik
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: wójt@lesznowola.waw.pl

Zastępca Wójta: Grzegorz Lewandowski
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: wójt@lesznowola.waw.pl

Sekretarz Gminy: Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

Skarbnik: Elżbieta Obłuska
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl


Ważniejsze wydziały
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (RUP)
Kierownik / Manager:
Małgorzata Weidl
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (GGG)
Kierownik: Grażyna Brzozowska
tel. (0-22) 7579419, 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KSR)
Kierownik: Maria Przygodzka
tel. (0-22) 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

Osoby odpowiedzialne za promocję
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Sekretarz Gminy
Aneta Zielińska, Samodzielny Referent ds. Promocji Gminy
tel. (0-22) 7579002, 7579340/42
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Adam Wiklak, Inspektor w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
tel. (0-22) 7579002
fax (0-22) 7579270
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl

 

 
^^ na górę     |     Lesznowola - << ostatnia strona,  następna >>Lesznowola

- strona
1  z  17

<<   >>