polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


ChrzanówOferty


Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, Chrzanów, ul. Polna, teren Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego.
Zarządzający: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Al. Henryka 2/4,32-500 Chrzanów, tel. (0-32) 6230635, fax (0-32) 6230635, e-mail: biuro@armz.pl, www.armz.pl.
Właściciel: Gmina Chrzanów.
Adres właściciela: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Anna Siewiorek, Kierownik Referatu Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji, tel. (0-32) 7585147, fax (0-32) 6233786, e-mail: promocja@chrzanow.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 9 ha, z możliwością wydzielenia z tego terenu obszaru ok.2,5 ha..
Uzbrojenie: dostępna sieć wodociągowa (od strony zachodniej, wzdłuż ul. Polnej) i sieć elektroenergetyczna (po stronie wschodniej zlokalizowany jest transformator wysokiego napięcia); możliwość podłączenia do sieci gazowej, magistrali ciepłowniczej, kanalizacji oraz sieci telekomunikacyjnej.
Dostępność komunikacyjna: nieruchomość położona w zachodniej części miasta, w odległości około 300 m od ul. Śląskiej, drogi krajowej nr 914 (Katowice-Kraków), odległość od autostrady ok. 2 km, dojazd do lotnisk (autostradą A4) w Krakowie-Balicach - ok. 30 km,  w Katowicach  Pyrzowicach - ok. 65 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: przemysł, bazy, składy.
Przeznaczenie preferowane: decyzja na wniosek inwestora.
Dostępna dokumentacja: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów; brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Forma i metoda zbycia praw: w drodze przetargu publicznego.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, położony pomiędzy ul.Wodzińską a ul.Działkową w Chrzanowie, w odległości 1 km od autostrady A4.
Właściciel: osoby fizyczne i Gmina Chrzanów.
Adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Iwona Faron, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (0-32) 7585137, fax (0-32) 6233786, e-mail: geodezja@chrzanow.pl
Sytuacja prawna: częściowo uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 26 ha.
Liczba działek: 2 (dz. nr 433/28, dz. nr 434/28).
Uzbrojenie: w pełni dostępne – gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz linia telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: dobra, odległość od autostrady A4 – 1 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady produkcyjne, przetwórcze, bazy, składy i magazyny.
Przeznaczenie preferowane: zakłady produkcyjne, przetwórcze, bazy, składy i magazyny.
Forma i metoda zbycia praw: grunt stanowiący  własność osób fizycznych – negocjacje, nieruchomości gminne - w drodze przetargu publicznego.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany pomiędzy ul. Trzebińską i ul. Europejską, przy węźle autostrady A4.
Właściciel: osoby fizyczne i Gmina Chrzanów.
Adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Iwona Faron, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (0-32) 7585137, fax (0-32) 6233786, e-mail: geodezja@chrzanow.pl
Sytuacja prawna: częściowo uregulowana.
Powierzchnia całkowita: ok. 11 ha.
Uzbrojenie: w pełni dostępne – gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz linia telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: odległość od autostrady około 0,5 km
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: według planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przemysłowo-usługowych. W grudniu 2005 roku Rada Miejska w Chrzanowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ.
Przeznaczenie preferowane: działalność produkcyjna, usługowa.
Forma i metoda zbycia praw: grunt stanowiący  własność osób fizycznych – negocjacje, nieruchomości gminne -  w drodze przetargu publicznego.
Inne: w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zakład Valeo Lighting Systems, producent systemów oświetleniowych dla samochodów.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany pomiędzy ul. Trzebińską i ul. Sikorskiego, przy węźle autostrady A4.
Właściciel: osoby fizyczne i Gmina Chrzanów.
Adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Iwona Faron, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (0-32) 7585137, fax (0-32) 6233786, e-mail: geodezja@chrzanow.pl
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: ok. 11 ha.
Uzbrojenie: w pełni dostępne – gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz linia telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: odległość od autostrady około 500 m.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: Aktualnie dla tego terenu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem dla funkcji gospodarczych i mieszkaniowych o wysokim standardzie zabudowy i zagospodarowania terenu uzupełnionej o usługi publiczne z zakresu rekreacji i turystyki.
Forma i metoda zbycia praw: grunt stanowiący  własność osób fizycznych – negocjacje, nieruchomości gminne -  w drodze przetargu publicznego.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren zabudowany przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.
Właściciel: Gmina Chrzanów.
Adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Iwona Faron, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (0-32) 7585137, fax (0-32) 6233786, e-mail: geodezja@chrzanow.pl
Sytuacja prawna: uregulowana, KW nr 75695 , obręb Kościelec 734/11.
Powierzchnia całkowita: 3,9956 ha.
Uzbrojenie: woda, energia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, CO.
Istniejąca zabudowa: puste budynki starego szpitala.
Dostępność komunikacyjna: nieruchomość położona w południowo-wschodniej części miasta, przy drodze wojewódzkiej nr 781 (ul. Szpitalna) biegnącej w kierunku Wadowic oraz przy drodze powiatowej (ul. Topolowa); odległość od autostrady A4 - 1 km, międzynarodowe lotniska (autostradą A4) w Krakowie-Balicach - 35 km, w Katowicach-Pyrzowicach 65 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: produkcja, usługi (handlowe, turystyczne, oświatowe).
Przeznaczenie preferowane: produkcja, usługi (handlowe, turystyczne, oświatowe).
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren niezabudowany przy ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie.
Właściciel: osoby fizyczne.
Adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
Kontakt w sprawie oferty: Iwona Faron, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (0-32) 7585137, fax (0-32) 6233786, e-mail: geodezja@chrzanow.pl
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: ok. 16 ha.
Uzbrojenie: woda, energia, gaz, linia telefoniczna dostępne wzdłuż ul. Powstańców Styczniowych.
Dostępność komunikacyjna: bardzo dobra od ul. Powstańców Styczniowych.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów" nieruchomość położona jest na obszarze korytarzy ekologicznych; przystosowanie terenów dla innych celów wymaga zmiany zapisów w studium.
Forma i metoda zbycia praw: negocjacje z właścicielami nieruchomości.

 

 
^^ na górę     |     Chrzanów - << poprzednia strona,   pierwsza >>Chrzanów

- strona
17  z  17

<<   >>