polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Rynek w Chrzanowie

 

Chrzanów

Gmina Chrzanów (79,33 km2) zlokalizowana jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nad lewym dopływem Wisły - rzeką Chechło.

Gminę tworzy liczące ponad 40 tys. mieszkańców miasto Chrzanów oraz sołectwa Balin, Luszowice, Pogorzyce, Płaza, Źrebce i Okradziejówka. Chrzanów graniczy z gminami: Jaworznem, Trzebinią, Libiążem, Babicami i Alwernią.

Atutem gminy Chrzanów jest jej położenie w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, przy autostradzie A4, w połowie drogi pomiędzy Katowicami i Krakowem (dojazd autostradą A4: od strony Katowic – zjazd nr 371; od strony Krakowa – zjazd nr 373).

Dogodna lokalizacja miasta na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych oraz otwartość władz samorządowych tworzą klimat sprzyjający przedsiębiorczości. Władze miasta zapewniają inwestorom pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, są otwarte na współpracę oraz inicjują przedsięwzięcia promujące miasto.

Chrzanów dysponuje rozwiniętą infrastrukturą komunalną oraz wolnymi terenami przeznaczonymi pod nieuciążliwy dla środowiska naturalnego przemysł, rzemiosło, bazy, składy, hurtownie oraz budownictwo mieszkaniowe.

W Chrzanowie prowadzi działalność ponad 4000 podmiotów gospodarczych, ale znaczna część z nich to małe i średnie firmy o profilu usługowym, handlowym, ogólnobudowlanym, instalacyjnym, transportowym oraz związane z obsługą nieruchomości i doradztwem finansowym.

W Chrzanowie działają także 23 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Są wśród nich m.in. Hydro Aluminium Chrzanów (producent profili aluminiowych), Polmar (producent styropianu), Ocynkownia "Śląsk" (cynkowanie ogniowe), Dan Cake (producent ciastek), Picchi Qualita (producent tkanin), Valeo Lightings System (producent samochodowych systemów oświetleniowych).


Chrzanów – gmina miejska


Urząd Miejski w Chrzanowie
al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów
tel. (0-32) 7585000, 7585152
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl
strona www: www.chrzanow.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Burmistrz: Ryszard Kosowski
tel. (0-32) 7585152
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl

Zastępca Burmistrza: Stanisław Dusza
tel. (0-32) 75-85-152
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl

Zastępca Prezydenta: Urszula Palka
tel. (0-32) 7585152
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl

Sekretarz: Aldona Komorowska
tel. (0-32) 7585149
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl

Skarbnik: Irena Rodziewicz
tel. (0-32) 7585166
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Aleksander Grzybowski
tel. (0-32) 7585155
fax (0-32) 6233786
e-mail: sekretariat@chrzanow.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Iwona Faron
tel. (0-32) 7585137
fax (0-32) 6233786
e-mail: geodezja@chrzanow.pl

Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik: Marek Kanik
tel. (0-32) 7585171
fax (0-32) 6233786
e-mail: au@chrzanow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Danuta Grzesiak
tel. (0-32) 7585120
fax (0-32) 6233786
e-mail: gkios@chrzanow.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Referat Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji
Kierownik: Anna Siewiorek
tel. (0-32) 7585147
fax (0-32) 6233786
e-mail: promocja@chrzanow.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Anna Siewiorek, Kierownik Referatu Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji
tel. (0-32) 7585147
fax (0-32) 6233786
e-mail: promocja@chrzanow.pl

 

 
^^ na górę     |     Chrzanów - << ostatnia strona,  następna >>Chrzanów

- strona
1  z  17

<<   >>