polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


BydgoszczOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Górzyskowo.
Właściciel: Miasto Bydgoszcz 4 ha, osoby fizyczne 2,1 ha.
Adres: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 6,1 ha.
Uzbrojenie: dostępne z przyległych ulic: instalacja elektryczna, sieć wodociągowo-kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny i środkami komunikacji publicznej (autobusy); odległość od centrum 2,5 km; odległość do trasy wylotowej na Poznań 1,2 km, do trasy wylotowej w kierunku Konina, Inowrocławia - 2 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi, produkcja.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Jagiellońska 36-38.
Właściciel: Miasto Bydgoszcz.
Adres: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 0,6 ha.
Uzbrojenie: sieć wodociągowo-kanalizacyjna i energetyczna.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny; dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej (autobusy i tramwaje), odległość od centrum miasta 0,8 km.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi z zakresu administracji, finansów, kultury, turystyki, budownictwo mieszkaniowe.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste.


Nieruchomośćna górę
 
3. Zagospodarowanie obiektów "Torbyd".
Właściciel: Miasto Bydgoszcz.
Adres: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 0,6 ha.
Uzbrojenie: elektryczność, sieć wodociągowo-kanalizacyjna, gazowa.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny; dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej (autobusy i tramwaje).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: obiekty kulturalne, usługi biurowe i hotelowe, obiekty sportowe.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności lub użytkowanie wieczyste.


Nieruchomośćna górę
 
4. Bydgoski Park Przemysłowy.
Właściciel: Urząd Miasta Bydgoszcz, Zakłady Chemiczne Zachem S.A w Bydgoszczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.
Adres: Bydgoski Park Przemysłowy, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 274 ha.
Uzbrojenie: elektryczność -110 kV przetwarzane na WN - 6 kV oraz na -380/220 V; gazy techniczne, ponadto istnieje możliwość skorzystania z gazu ziemnego, wysoko lub średniociśnieniowego; kanalizacja; sieć wodociągowa - woda pitna, przemysłowa.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny i środkami komunikacji publicznej, odległość ok. 40 km do autostrady A1, 2 km do drogi krajowej nr 5, 8 km do drogi krajowej nr 10, 3 km do drogi krajowej nr 25, 3 km do portu lotniczego i 10 km do portu żeglugi śródlądowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: obiekty produkcyjne, magazynowe, usługowe.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.


Nieruchomośćna górę
 
5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Właściciel: Miasto Bydgoszcz.
Adres: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 839 ha.
Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny i środkami komunikacji publicznej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: lunapark - unowocześnienie urządzeń lunaparkowych oraz zainstalowanie nowych; aqua park.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności, dzierżawa.


Nieruchomośćna górę
 
5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Właściciel: Miasto Bydgoszcz.
Adres: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.
Kontakt w sprawie oferty: Sławomir Filipiak, Dyrektor Zespołu Obsługi Inwestora, tel. (0-52) 5858879, e-mail: investor@um.bydgoszcz.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 839 ha.
Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd indywidualny i środkami komunikacji publicznej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: lunapark - unowocześnienie urządzeń lunaparkowych oraz zainstalowanie nowych; aquapark.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg - sprzedaż prawa własności, dzierżawa.

Pełna lista ofert inwestycyjnych dostępna jest pod adresem www.bydgoszcz.pl.

 

 
^^ na górę     |     Bydgoszcz - << poprzednia strona,   pierwsza >>Bydgoszcz

- strona
16  z  16

<<   >>