polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Będzin



Oferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany położony w dzielnicy Warpie, w rejonie ul. Promyka.
Właściciel: Gmina Miejska Będzin, Skarb Państwa, osoba prywatna.
Adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 20.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księgi Wieczyste nr 15383B i nr 17869B.
Powierzchnia całkowita: 20 206 m2.
Liczba działek: 2.
Wymiary działek: działka w kształcie litery L.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra.
Przeznaczenie preferowane: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Forma i metoda zbycia praw: dzierżawa lub sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren zabudowany oficyną pałacową i domem mieszkalnym położony w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Mieroszewskich w rejonie Góry Św. Doroty.
Właściciel: Gmina Miejska Będzin.
Adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 20.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 0,2611 ha, w tym pow. zabudowy 589,75 – oficyna i 105,09 dom mieszkalny.
Liczba działek: 3.
Wymiary działki: prostokąt.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra, dostęp do drogi krajowej nr 86 (Katowice-Warszawa).
Przeznaczenie preferowane: obiekty usługowe, hotelarskie, kultury.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany położony w dzielnicy Warpie, w rejonie ul. 1 Maja.
Właściciel: Gmina Miejska Będzin.
Adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 20.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 25303.
Powierzchnia całkowita: 15 062 m2.
Liczba działek: 1.
Wymiary działek: kształt wielokąta nieregularnego.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra.
Przeznaczenie preferowane: tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, tereny parków i zieleńców z dopuszczeniem lokalizacji nowych obiektów.
Forma i metoda zbycia praw: dzierżawa lub sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany Osówka, położony Grodźcu.
Właściciel: Agencja Nieruchomości Rolnych.
Adres: Agencja Nieruchomości Rolnych, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 1 797 300 m2.
Wymiary działek: kształt wielokąta nieregularnego.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra, dostęp do drogi krajowej nr 86 (Katowice-Warszawa).
Przeznaczenie preferowane: wielofunkcyjna strefa handlowo-usługowo-produkcyjna.
Forma i metoda zbycia praw: dzierżawa lub sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.
Uwagi: możliwość korzystania z kolei towarowej (przy północnej granicy działki).


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren niezabudowany położony w rejonie drogi krajowej nr 86, w pobliżu Szpitala Górniczego.
Właściciel: Gmina Miejska Będzin.
Adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 20.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 0,6331ha.
Liczba działek: 1.
Wymiary działek: prostokąt.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra, dostęp do drogi krajowej nr 86 (Katowice-Warszawa).
Przeznaczenie preferowane: tereny usługowo-komercyjne.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren niezabudowany położony w rejonie drogi krajowej nr 86, w pobliżu Szpitala Górniczego.
Właściciel: Gmina Miejska Będzin.
Adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 20.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Delowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, tel. (0-32) 2677041, fax (0-32) 2675918, e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl; rozwoj@um.bedzin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 3,5549 ha.
Liczba działek: 1.
Wymiary działek: wielobok.
Uzbrojenie: możliwość podłączenia mediów.
Dostępność komunikacyjna: dobra, dostęp do drogi krajowej nr 86 (Katowice-Warszawa).
Przeznaczenie preferowane: tereny usługowo-komercyjne.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.

 

 
^^ na górę     |     Będzin - << poprzednia strona,   pierwsza >>



Będzin

- strona
17  z  17

<<   >>