polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Zamek w Będzinie

 

Będzin

Będzin jest położony we wschodniej części województwa śląskiego, na przecięciu głównych tras drogowych i kolejowych, w pobliżu portu lotniczego. Pełni rolę ośrodka gospodarczego, oświatowego i finansowo-administracyjnego względem siedmiu ościennych gmin. Jest siedzibą Starostwa Powiatowego.

Będzin, miasto zabytków, jest jednocześnie liczącym się ośrodkiem przemysłu energetycznego, handlu i usług rynkowych. Atrakcyjne położenie, rozwinięta infrastruktura miejska, potencjał gospodarczy i chłonny rynek to atuty istotne dla przyszłych inwestorów. Z myślą o nich przygotowano tereny i nieruchomości pod działalność gospodarczą w różnych dziedzinach. Rozwój miasta wymaga przebudowy centrum oraz racjonalnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Naturalne ukształtowanie terenu, proekologiczna działalność zlokalizowanych tu przedsiębiorstw stwarzają warunki na zorganizowanie zaplecza sportowo-turystycznego dla Aglomeracji Katowickiej. Najbardziej pożądane przedsięwzięcia związane są z rozwojem infrastruktury turystycznej: bazy hotelowej i gastronomicznej oraz zorganizowaniem centrum sportowego.


Będzin - gmina miejska

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
tel. (+48 32) 2677041/7
fax (+48 32) 2676219, 2673716, 2675918
e-mail: um@um.bedzin.pl
strona www: www.um.bedzin.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Radosław Baran
tel. (0-32) 2673720, 2673831
fax (0-32) 2676219
e-mail: um@um.bedzin.pl
e-mail: radoslaw.baran@um.bedzin.pl

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych: Krzysztof Kempara
tel. (0-32) 2673720
fax (0-32) 2676219
e-mail: um@um.bedzin.pl
e-mail: krzysztof.kempara@um.bedzin.pl

Sekretarz: Barbara Szkoda
tel. (0-32) 2674824
fax (0-32) 2676219
e-mail: um@um.bedzin.pl
e-mail: barbara.szkoda@um.bedzin.pl

Skarbnik: Tomasz Zydek
tel. (0-32) 2675475
fax (0-32) 2676219
e-mail: um@um.bedzin.pl
e-mail: skarbnik@um.bedzin.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Sławomir Brodziński
tel. (0-32) 2674530
fax (0-32) 2676219
e-mail: um@um.bedzin.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Rozwoju Lokalnego
Naczelnik: Tomasz Delowski
tel. (0-32) 2677041
fax (0-32) 2675918
e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Stanisław Surmik
tel. (0-32) 2674767
fax (0-32) 2676419
e-mail: wim@um.bedzin.pl

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Naczelnik: Adam Lazar
tel. (0-32) 2677041
fax (0-32) 2677532
e-mail: adam.lazar@um.bedzin.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Adam Lazar, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
tel. (0-32) 2677041
fax (0-32) 2677532
e-mail: adam.lazar@um.bedzin.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Tomasz Delowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego
tel. (0-32) 2677041
fax (0-32) 2675918
e-mail: tomasz.delowski@um.bedzin.pl
e-mail: um@um.bedzin.pl

 

 
^^ na górę     |     Będzin - << ostatnia strona,  następna >>Będzin

- strona
1  z  17

<<   >>