polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


TarnówOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny – Podstrefa w Tarnowie.
Właściciel: Tarnowski Klaster Przemysłowy "Plastikowa Dolina" S.A.
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 33-37.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Gut, Prezes Zarządu, (0-14) 6277594, fax (0-14) 6277593, Aneta Zielińska, Członek Zarządu , e-mail: sekretariat@tkp.com.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 103223.
Powierzchnia całkowita: 214 030 m2.
Liczba działek: 9 działek (możliwość łączenia działek w większe lub podziałów na mniejsze w zależności od potrzeb).
Wymiary działek: dz. nr 1/131- 10 347 m2 (ok. 100 x 110 m), dz. nr 1/132 – 7 367 m2 (ok. 90 x 90 m), dz. nr 1/134 – 9 296 m2 (ok. 115 x 80 m), dz. nr 1/135 – 8 485 m2 (ok. 90 x 95 m), dz. nr 1/139 – 10 230 m2 (ok. 100 x 100 m) - możliwość połączenia działek w kompleks ok. 5 ha (ok. 250 x 200 m), dz. nr 1/145 – 7 226 m2 (ok. 80 x 80 m), dz. nr 1/146 – 6 891 m2 (ok. 80 x 85 m) - możliwość połączenia działek w kompleks ok. 1,6 ha (190 x 80 m) oraz dz. nr 1/125 – 5767 m2, dz. nr 1/126 - 902 m2, dz. nr 1/127 – 2506 m2 - możliwość połączenia w kompleks ok. 0,92 ha (kształt nieregularny dobrze skomunikowany).
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, telekomunikacja, oczyszczalnie ścieków w odległość ok. 200 m.
Dostępność komunikacyjna: dostęp od dwóch ulic: Kard. Wyszyńskiego i ul. Czystej, każda działka z dojazdem komunikacją wewnętrzną dostosowaną do ruchu ciężkiego.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe, rzemiosło produkcyjne, bazy, składy, magazyny, hurtownie. Brak jest ograniczeń ekologicznych.
Przeznaczenie preferowane: budowa zakładu produkcyjnego z branży chemii, przetwórstwa tworzyw sztucznych lub gumy, farmacji, przemysłu kosmetycznego, farb i lakierów.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż na własność lub dzierżawa. Nabycie w drodze negocjacji.
Cena: do ustalenia w drodze negocjacji.
Uwagi: teren objęty wszelkimi udogodnieniami wynikającymi z inwestowania na terenie specjalnej strefy ekonomicznej: ulg w podatku dochodowym oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Od 2005 r. możliwość najmu lub kupna powierzchni biurowych i pod usługi komercyjne w wielofunkcyjnym obiekcie na terenie strefy. Możliwość skorzystania z usług spółki zarządzającej (kompleksowa ochrona, utrzymanie czystości i zieleni, catering, usługi spedycyjno-magazynowe, wynajem pomieszczeń - pokoje spotkań, sala konferencyjna itd., usługi doradcze).


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Czysta (CZYSTA II).
Właściciel: Tarnowski Klaster Przemysłowy "Plastikowa Dolina" S.A.
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 33-37.
Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Gut, Prezes Zarządu, (0-14) 6277594, fax (0-14) 6277593, Aneta Zielińska, Członek Zarządu , e-mail: sekretariat@tkp.com.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: ok. 76 768 m2.
Liczba działek: w chwili obecnej nieruchomość stanowi część działki 1/20 obr. 200.
Powierzchnia działek: docelowo (po przeprowadzeniu podziału) 2 działki: I - pow. ok. 31 502 m2, II - pow. ok. 45 266 m2.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa i gazowa w działce; sieć energetyczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna w ul. Czystej.
Dostępność komunikacyjna: dostęp od dwóch ulic: Kard. Wyszyńskiego i ul. Czystej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe uciążliwe dla otoczenia i wymagające procesów restrukturyzacyjnych (w części ok. 31 502 m2) oraz zakłady przemysłowe nieuciążliwe dla otoczenia, rzemiosło produkcyjne, bazy, składy, magazyny, hurtownie (w części ok. 45 266 m2).
Przeznaczenie preferowane: działalność produkcyjna.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu – przetarg licytacyjny nieograniczony lub ofertowy nieograniczony.
Cena: zostanie ustalona przez rzeczoznawcę.
Uwagi: teren przewidziany do objęcia zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Działka jest płaska, niezagospodarowana, o regularnym kształcie. W sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków oraz tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część terenu położona jest w strefie technicznej gazociągów wysokoprężnych.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany przy ul. Turystycznej.
Właściciel: Gmina Miasta Tarnowa.
Adres: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
Kontakt w sprawie oferty: Referat Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, tel./ fax (0-14) 6882821.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 2100 m2.
Liczba działek: 1.
Powierzchnia działek: 2100 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna (w działce), gazociąg - w odległości ok. 120 m, wodociąg - w sąsiedztwie, telekomunikacja – linia w działce.
Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dostęp do drogi.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe.
Przeznaczenie preferowane: przemysł.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Cena: nie ustalono.
Uwagi: teren podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany, al. Piaskowa.
Właściciel: Gmina Miasta Tarnowa.
Adres: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
Kontakt w sprawie oferty: Referat Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, tel./ fax (0-14) 6882821.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 6339 m2.
Liczba działek: 2.
Powierzchnia działek: 4193 m2 i 2146 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna - linia w al. Piaskowej, gazociąg (w odległości ok. 100 m), wodociąg w al. Piaskowej, kanalizacja i ciepłociąg na terenie działki, linia telekomunikacyjna - w odległości 175 m.
Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dostęp do al. Piaskowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zakłady przemysłowe nieuciążliwe dla otoczenia, rzemiosło produkcyjne, bazy, składy, magazyny, hurtownie, obsługa techniczna miasta, eksploatacja powierzchniowa.
Przeznaczenie preferowane: przemysł.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Cena: nie ustalona.
Uwagi: teren podlega wyłączeniu z produkcji rolnej i przeznaczony jest pod sprzedaż jako całość.

 

 
^^ na górę     |     Tarnów - << poprzednia strona,   pierwsza >>Tarnów

- strona
17  z  17

<<   >>