polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


OpoleOferty

Nieruchomość
 
1. Dwa niezabudowane tereny, Opole Obwodnica Północna, ul. Partyzancka.
Właściciel: I - Gmina Opole, II - Agencja Nieruchomości Rolnych.
Adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.
Kontakt w sprawie oferty: Aneta Czarnecka – Kierownik Referatu Promocji Miasta, tel./fax (0-77) 4511861, e-mail: promocja@um.opole.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: I – 21,5248 ha, II – 80,5548 ha; istnieje możliwość przyłączenia terenów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uzbrojenie: najbliższe dostępne przyłącza energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii telefonicznej w odległości 200 m, ul. Partyzancka.
Dostępność komunikacyjna: doskonała – od Obwodnicy Północnej i od ul. Partyzanckiej; autostrada A4 w odległości 14 km; bocznica kolejowa (ul. Wspólna) – 4 km, najbliższy port lotniczy – Katowice (100 km), Wrocław (100).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej (działalność przemysłowa i wytwórczość, tereny składów i magazynów), tereny usług (handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło oraz tereny usług handlowych o obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), tereny zabudowy obsługi komunikacji i transportu, a także tereny zieleni i wód.
Dostępna dokumentacja: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Cena gruntu: od 40zł/m2 (w tym 22 % VAT)
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Inne: dopuszczalny obszar zabudowy – do 80%; wysokość budynków fabrycznych i magazynowych do 18 m, a pozostałych do 14 m. Przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna, która wymaga przeniesienia.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, położony we wschodniej strefie przemysłowo-składowej, ul. Wschodnia.
Właściciel: Gmina Opole.
Adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.
Kontakt w sprawie oferty: Aneta Czarnecka – Kierownik Referatu Promocji Miasta, tel./fax (0-77) 4511861, e-mail: promocja@um.opole.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 77364.
Powierzchnia całkowita: 7,8998 m2.
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: energia elektryczna (odległość przyłącza od granicy działki – 100 m), woda (5 m), gaz (50 m), kanalizacja sanitarna (2 m), kanalizacja deszczowa, linia telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: droga asfaltowa – ul. Wschodnia (dwie jezdnie po 8 m szerokości), autostrada A4 w odległości 24 km; 2 km do krajowej drogi nr 46 i 94, ok. 1 km do planowanej obwodnicy miasta, bocznica klejowa – w pobliżu (w sąsiedztwie terenu przebiega linia kolejowa w kierunku Fosowskie-Kluczbork), najbliższy port lotniczy – Katowice (100 km), Wrocław (100).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa przemysłowa.
Dostępna dokumentacja: brak planu zagospodarowania przestrzennego; istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu.
Cena gruntu: 40 zł/m2 (w tym 22% VAT)
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Inne: dopuszczalny obszar zabudowy – do 80%; dopuszczalna wysokość budynków - do 18 m; na terenie znajdują się dwie studnie wiercone.

 

 
^^ na górę     |     Opole - << poprzednia strona,   pierwsza >>Opole

- strona
17  z  17

<<   >>