polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Nowogrodziec

Nowogrodziec to gmina, w której warto inwestować. Sprzyja temu dogodne położenie geograficzne w pobliżu granic z Niemcami oraz z Republiką Czeską. Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 4, oraz linie kolejowe: z Wrocławia w kierunku zachodniej granicy państwa i linia północ-południe łącząca Szczecin z Jelenią Górą. W sąsiedniej gminie Węgliniec znajduje się jedna z największych w Polsce stacji rozrządowych PKP.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie autostrady A4. W Godzieszowie, tuż obok specjalnej strefy ekonomicznej powstanie węzeł autostradowy.

W roku 1998 Gmina wykupiła od Agencji Własności Rolnej 300 ha gruntów zlokalizowanych w Wykrotach, przy drodze krajowej nr 4. Kolejne 100 ha włączono do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Jest to tzw. Podstrefa Nowogrodziec. W chwili obecnej na jej terenie działają takie przedsiębiorstwa jak: ZIOŁOPEX (bakalie i przyprawy), CERRYS (materiały budowlane), CM3 (specjalistyczne kontenery do przewozu części i podzespołów samochodowych), BDN (drukarnia należąca do Grupy Wydawniczej BAUER), Palgetrans Transport-Handel (wyroby z drewna, palety). Na obecnym etapie przygotowane do inwestycji są firmy HMS Polska (maszyny do kart magnetycznych), WEBER HYDRAULIKA (elementy hydrauliczne i metalowe) oraz LOVINK Polska (elementy żeliwne i metalowe) i WYKROTY PROPERTIES (centrum usługowo-hotelarskie)

Pozostałe 200 ha stanowi ofertę inwestycyjną gminy, objętą projektem NOWOGRODZIEC BUSINESS PARK.


Nowogrodziec - gmina miejsko-wiejska

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
tel. (0-75) 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl
strona www: www.bip.nowogrodziec.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Burmistrz: Edward Szczerbień
tel. (0-75) 7380661, 380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Zastępca Burmistrza: Tadeusz Kupczak
tel. (0-75) 7380662, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: t. kupczak@nowogrodziec.pl

Sekretarz: Józef Kata
tel. (0-75) 7380663, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: j.kata@nowogrodziec.pl

Skarbnik: Marianna Ludkiewicz
tel. (0-75) 7380664, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: m.ludkiewicz@nowogrodziec.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Anna Rosa
tel. (0-75) 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl


Ważniejsze wydziały
Referat Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa
Kierownik Referatu: Jan Chudaś
tel. (0-75) 7380666, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu: Władysław Konefał
tel. (0-75) 7380694, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Genowefa Filipowicz
tel. (0-75) 7380699, 7380660
fax (0-75) 7316416
e-mail: filipowicz@nowogrodziec.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Edward Szczerbień, Burmistrz
tel. (0-75) 7380661, 7380660
tel. (0) 605333153
fax (0-75) 7316416
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

 

 
^^ na górę     |     Nowogrodziec - << ostatnia strona,  następna >>Nowogrodziec

- strona
1  z  17

<<   >>