polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


LublinOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany przy al. Piłsudskiego 15a.
Właściciel: Gmina Lublin.
Adres właściciela: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458, e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Powierzchnia całkowita: 40 000 m2.
Liczba działek: 2 (dz. nr 1/1, nr 2).
Uzbrojenie: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, gazowa.
Dostępność komunikacyjna: teren zlokalizowany jest w Parku Ludowym, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się nowoczesne Centrum Targowo-Wystawiennicze, Dworzec Główny PKP. W pobliżu działki budowana jest nowoczesna arteria komunikacyjnej (Trasa Zielona).
Przeznaczenie preferowane: centrum kinowo-rozrywkowe.
Forma i metoda zbycia praw: dzierżawa.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany przy al. Kompozytorów Polskich / ul. Północnej.
Właściciel: Gmina Lublin.
Adres właściciela: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458; e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - nr Księgi Wieczystej 136335.
Powierzchnia całkowita: 13 079 m2.
Liczba działek: 6 (dz. nr 27/13, nr 27/14, nr 27/25, nr 27/26, nr 27/27, nr 27/30).
Uzbrojenie: pełny dostęp do infrastruktury technicznej.
Dostępność komunikacyjna: dostęp do głównej trasy przelotowej wschód-zachód, blisko centrum miasta.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: teren koncentracji funkcji usługowych.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
Cena wywoławcza: 4.000.000 PLN + 22% VAT.
Uwagi: przewidywany termin przetargu – 2006 r.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany przy ul. Skowronkowej 2.
Właściciel: Gmina Lublin.
Adres właściciela: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458; e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - nr Księgi Wieczystej 174321.
Powierzchnia całkowita: 9470 m2.
Liczba działek: 2 (częściowo dz. nr 1/1, dz. nr 5).
Dostępność komunikacyjna: dostęp do trasy głównej w kierunku Warszawy.
Przeznaczenie preferowane: supermarket o powierzchni sprzedażowej do 2000 m? lub zespół handlowo-usługowy w innej formie.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.
Cena: wartość nieruchomości - 1 724 000 PLN.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren zabudowany przy ul. Narutowicza 32.
Właściciel: Gmina Lublin.
Adres właściciela: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458; e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - nr Księgi Wieczystej 114595.
Powierzchnia całkowita: 1736 m2.
Liczba działek: 1 (dz. nr 118).
Uzbrojenie: woda, energia elektryczna, c.o., gaz, kanalizacja, telefon.
Dostępność komunikacyjna: teren położony w atrakcyjnym miejscu w centrum Lublina, w ciągu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Istniejąca zabudowa: 3 budynki: budynek główny o pow. uż. 1383,88 m2, budynek wolnostojący o pow. uż. 186,06 m2, budynek garażowy o pow. uż. 56,98 m2 .
Przeznaczenie preferowane: biura, handel, usługi, mieszkania, hotele, oświata.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.
Cena: wartość nieruchomości – 2 230 000 PLN.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren zabudowany przy ul. Sulisławickiej 7.
Właściciel: Gmina Lublin.
Adres właściciela: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458; e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - nr Księgi Wieczystej 108924.
Powierzchnia całkowita: 19 487 m2.
Liczba działek: 1 (dz. nr. 33).
Uzbrojenie: energia, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, c.o. telefon.
Istniejąca zabudowa: budynek szkoły o pow. uż. 2000 m2 oraz 2 baraki murowane o pow. po 1000 m2 każdy i budynek po byłej stacji kontroli pojazdów o pow. 1013 m2.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
6. Opis projektu: budowa pływalni wielofunkcyjnej (parku wodnego) z infrastrukturą towarzyszącą wraz usługami komercyjnymi.
Zgłaszający ofertę: Urząd Miasta Lublin.
Adres zgłaszającego ofertę: Urząd Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin.
Kontakt w sprawie oferty: Przemysław Gruba, Biuro Promocji Miasta, tel. (0-81) 4435780, fax (0-81) 5349458; e-mail: bpm@um.lublin.pl.
Oczekiwany wkład inwestora: zakup terenu przy ul. Koncertowej 6 o pow. 2,34 ha (wartość 4 000 000 PLN + 22% VAT), użytkowanie wieczyste terenu pod pływalnię wielofunkcyjną przy ul. Koncertowej 8 o pow. 4,35 ha (wartość 5 000 000 PLN + 22% VAT). Termin zabudowy: 2 lata rozpoczęcie, 3 lata zakończenie.
Wkład zgłaszającego ofertę: pływalnia wielofunkcyjna.
Oczekiwany rezultat inwestycji: park wodny z infrastrukturą towarzyszącą.
Opis terenu: tereny niezabudowany położone są w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego, posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej, własność Gminy Lublin, sytuacja prawna uregulowana.
Dostępna dokumentacja: uchwała nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi: przewidywany termin przetargu – 2006 r.

 

 
^^ na górę     |     Lublin - << poprzednia strona,   pierwsza >>Lublin

- strona
17  z  17

<<   >>