polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 

Lubin

Lubin to 80-tysięczne dolnośląskie miasto, leżące nad rzeką Zimnicą, lewym dopływem Odry, na obszarze Wysoczyzny Lubińskiej, będącej częścią Niziny Śląsko-Łużyckiej.

Lubin jest jednym z najprężniej działających ośrodków miejskich w regionie Dolnego Śląska. Osiągane rezultaty podejmowanych działań przy szerokiej współpracy samorządu oraz środowisk gospodarczych są powodem nieukrywanej satysfakcji oraz napawają optymizmem na przyszłość.

Miasto odważnie stara się sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą integracja Polski ze strukturami europejskimi oraz globalizacją. Lubin wytrwale dąży, by stać się świadomym uczestnikiem wspomnianych procesów a także by w miarę posiadanych możliwości wpływać na ich kształt.

Gospodarczą chlubą Lubina pozostaje wciąż jedno z największych i najprężniej działających polskich przedsiębiorstw KGHM Polska Miedź S.A., będącym piątym na świecie i największym w Europie producentem miedzi elektrolitycznej, ze względu na swoją jakość określanej mianem "czterech dziewiątek" (99,99% czystej miedzi).

Do najsilniej rozwijającego się sektora gospodarki lokalnej należą usługi, co pozwala sądzić, iż miasto podąża zgodnie ze współczesnymi tendencjami rozwojowymi zmierzającymi ku większej serwilizacji gospodarki.


Lubin - gmina miejska

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
tel. (0-76) 7468100
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
strona www: www.um.lubin.pl
strona www: www.lubin.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Robert Raczyński
tel. (0-76) 7468101
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Sekretarz: Jadwiga Ignatowska-Zając
tel. (0-76) 7468104
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Skarbnik: Alicja Michułka
tel. (0-76) 7468104
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Niewodniczański
tel. (0-76) 7468258
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Organizacji i Kadr
Naczelnik: Lech Dłubała
tel. (0-76) 7468220
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Henryk Markowicz
tel. (0-76) 7468110
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Wydział Infrastruktury
Naczelnik: Tadeusz Kielan
tel. (0-76) 7468111
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Naczelnik: Jolanta Lemańska
tel. (0-76) 7468129
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Wydział Architektury
Naczelnik: Juliusz Sobecki
tel. (0-76) 7468270
fax (0-76) 7468267
e-mail: kontakt@um.lubin.pl

Zespół Radców Prawnych
Naczelnik: Urszula Kleszczyńska
tel. (0-76) 7468255
fax (0-76) 7468267

Wydział Finansowy
Naczelnik: Beata Pater
tel. (0-76) 7468158
fax (0-76) 7468267

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Naczelnik: Ryszard Zubko
tel. (0-76) 7468273
fax (0-76) 7468267

Wydział Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli
Naczelnik: Andrzej Pudełko
tel. (0-76) 7468282
fax (0-76) 7468267

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Teresa Gołos
tel. (0-76) 7468229
fax (0-76) 7468267

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik: Grażyna Leciejewska
tel. (0-76) 7468233
fax (0-76) 7468267

Komenda Straży Miejskiej
Komendant: Robert Kotulski
tel. (0-76) 7468141
fax (0-76) 7468267

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Jolanta Lemańska, Naczelnik Biura Zamówień Publicznych
tel. (0-76) 7468277
fax (0-76) 7468267
e-mail: myrda@um.lubin.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Damian Stawikowski, Asystent i Rzecznik Prezydenta Miasta Lubina
tel. (0-76) 7468114
fax (0-76) 7468267
e-mail: nowi-inwestorzy@um.lubin.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Marzena Reutt, Główny Specjalista
tel. (0-76) 7468114
fax (0-76) 7468267
e-mail: nowi-inwestorzy@um.lubin.pl

 

 
^^ na górę     |     Lubin - << ostatnia strona,  następna >>Lubin

- strona
1  z  17

<<   >>