polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Muzeum Regionalne - dawny ratusz

 

Kutno

Kutno leży na przecięciu dwóch najważniejszych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym wschód-zachód i północ-południe. Znajduje się tu jeden z największych węzłów kolejowych. Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę instytucji wspierających przedsiębiorczość. Preferowane kierunki rozwoju to przetwórstwo spożywcze, usługi transportowe i rozbudowa bazy gastronomiczno-hotelowej. Za rozwojem przetwórstwa warzyw i owoców przemawia fakt, iż okolice Kutna charakteryzują się żyznymi i urodzajnymi glebami, a czystość środowiska sprzyja produkcji zdrowej żywności.

Chcąc wykorzystać te atuty, a także w celu przyciągnięcia do miasta nowych inwestorów, utworzono Kutnowski Park Agro-Przemysłowy (KPAP). Obejmuje on obszar 370 ha, który w przeważającej części posiada infrastrukturę techniczną. Na jego terenie działa podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która obejmuje obszar 43,5 ha i składa się z kompleksów: Odlewnicza (4,24 ha), Holenderska (4,56 ha), Wschodnia (34,73 ha).

Kompleksy położone są w dzielnicy przemysłowej Sklęczki, w sąsiedztwie drogi międzynarodowej E-30 (Moskwa-Warszawa-Berlin) oraz magistrali kolejowej E-20

i sieci bocznic. W odległości ok. 1,5 km od terenów specjalnej strefy ekonomicznej przebiegać będzie autostrada A1. Już obecnie firmy działające w dzielnicy przemysłowej zatrudniają około 2 tys. pracowników.


Kutno - gmina miejska

Urząd Miasta Kutno
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
tel. (0-24) 2542417, 2531100
fax (0-24) 2542836
e-mail: urzad@um.kutno.pl
strona www: www.um.kutno.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent Miasta: Zbigniew Burzyński
tel. (0-24) 2531102
fax (0-24) 2542836
e-mail: z.burzynski@um.kutno.pl

Zastępca Prezydenta: Krzysztof Komorowski
tel. (0-24) 2531140
fax (0-24) 2542836
e-mail: k.komorowski@um.kutno.pl

Zastępca Prezydenta: Grzegorz Chojnacki
tel. (0-24) 2531140
fax (0-24) 2542836
e-mail: g.chojnacki@um.kutno.pl

Sekretarz: Jacek Korowajski
tel. (0-24) 2531102
fax (0-24) 2542836
e-mail: sekretarz@um.kutno.pl

Skarbnik: Bożena Śniadała-Pasikowska
tel. (0-24) 2531118
fax (0-24) 2542836
e-mail: skarbnik@um.kutno.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Bieniek
tel. (0-24) 2531111
fax (0-24) 2542836
e-mail: rada@um.kutno.pl


Ważniejsze wydziały
Biuro Promocji i Rozwoju Miasta
Kierownik: Witold Macher
tel. (0-24) 2531219
fax (0-24) 2542836
e-mail: rozwoj@um.kutno.pl

Wydział Geodezji i Katastru
Naczelnik: Sławomir Lubowiecki
tel. (0-24) 2531160
fax (0-24) 2542836

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Elżbieta Wojciechowska
tel. (0-24) 2531133
fax (0-24) 2542836

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Naczelnik: Wiesława Wiktorczyk
tel. (0-24) 2531116
fax (0-24) 2542836

Wydział Inwestycji
Naczelnik: Tomasz Święcicki
tel. (0-24) 2531117
fax (0-24) 2542836

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Agnieszka Konarska
tel. (0-24) 2531125
fax (0-24) 2542836

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Agnieszka Konarska, Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel. (0-24) 2531125
fax (0-24) 2542836

Osoba odpowiedzialna za promocję
Witold Macher, Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Miasta
tel. (0-24) 2531219
fax (0-24) 2542836
e-mail: rozwoj@um.kutno.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem:
Wojciech Z. Waryszewski, Pełnomocnik ds. Obsługi Inwestorów
tel. (0-24) 2531123
fax (0-24) 2542836
e-mail: rozwoj@um.kutno.pl

 

 
^^ na górę     |     Kutno - << ostatnia strona,  następna >>Kutno

- strona
1  z  17

<<   >>