polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Krapkowice

– Złota Lokalizacja Biznesu

Krapkowice to osiemnastotysięczne miasto położone nad rzeką Odrą u ujścia Osobłogi, w  środkowej części województwa opolskiego. Miasto o ponad 710-letnej historii, pełne zieleni i interesujących zakątków, przyjazne i otwarte na nowe inwestycje. Rodzinne miasto najpiękniejszej Polki Malwiny Ratajczak – Miss Polonia 2005.

Krapkowice to również siedziba powiatu, ponadlokalny ośrodek gospodarczy (podstawę gospodarki od lat stanowi przemysł papierniczy, obuwniczy i konstrukcji stalowych), administracyjny i kulturalno-oświatowy regionu oraz jeden z nielicznych ośrodków w Polsce z dwoma czynnymi zjazdami z autostrady A4 na swoim terenie.

Dogodne położenie geograficzne gminy i niewielka odległość od Czech, Niemiec i Ukrainy, uzbrojone tereny inwestycyjne i wykwalifikowana kadra pracownicza. Wszechstronna pomoc władz miasta dla potencjalnych inwestorów, ulgi i zwolnienia podatkowe po uruchomieniu firmy oraz jedne z najniższych stawek podatku od nieruchomości na Opolszczyźnie sprzyjają powstawaniu licznych przedsiębiorstw i firm.

Gmina posiada opracowany plan rozwoju lokalnego oraz podpisane umowy o partnerstwie i współpracy z miastami w USA, Niemczech, Czechach, Polsce i na Ukrainie.

W 2005 roku przyznano gminie po raz trzeci certyfikat "Gmina Fair Play", prestiżowy tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu" oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursu "Grunt na medal" za przygotowanie najciekawszej oferty terenów pod inwestycje zagraniczne. W 2006 roku Krapkowice otrzymały certyfikat ukończenia akcji "Przejrzysta Polska" za promowanie dobrych praktyk pracy samorządu.

Liczymy, że otrzymane przez gminę certyfikaty staną się prawdziwym znakiem jakości i konkurencyjność gminy Krapkowice.


Krapkowice - gmina miejsko-wiejska

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
tel. (0-77) 4466800
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Burmistrz: Piotr Solloch
tel. (0-77) 4466800
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_burmistrz@krapkowice.pl

Zastępca Burmistrza: Romuald Haraf
tel. (0-77) 4466899
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_vice@krapkowice.pl

Sekretarz: Mieczysław Kożuch
tel. (0-77) 4466827
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig@krapkowice.pl

Skarbnik: Udo Wesoły
tel. (0-77) 4466853
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig@krapkowice.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Kulpa
tel. (0-77) 4079590
fax (0-77) 4661603
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów z Funduszy UE
Naczelnik: Damian Latka
tel. (0-77) 4466861
fax (0-77) 4466854
e-mail: umig_komunalka@krapkowice.pl

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Anna Księżarczyk
tel. (0-77) 4466895
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_grunty@krapkowice.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Ewidencji Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Irena Galowy
tel. (0-77) 4466842
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_podatki@krapkowice.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Naczelnik: Wiesław Kuliś
tel. (0-77) 4466883
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_oswiata@Krapkowice.pl

Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Urszula Solloch
tel. (0-77) 4466851
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_ludnosc@krapkowice.pl

Wydział Działań Kryzysowych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
Naczelnik: Ewa Borończyk
tel. (0-77) 4466866
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_oc2@krapkowice.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Irena Wójcik, Inspektor
tel. (0-77) 4466862
fax (0-77) 4466854, 4466888
e-mail: umig_przetargi@krapkowice.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Danuta Noskowicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Promocji Gminy
tel. (0-77) 4466840
fax (0-77) 4466888
e-mail: umig_promocja@krapkowice.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Damian Latka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów z Funduszy UE
tel. (0-77) 4466861
fax (0-77) 4466854
e-mail: umig_komunalka@krapkowice.pl

 

 
^^ na górę     |     Krapkowice - << ostatnia strona,  następna >>Krapkowice

- strona
1  z  17

<<   >>