polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


KrakówOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Siewna.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,6310 ha.
Liczba działek: 2 (dz. nr 437/1 – pow. 0,6249 ha, dz. nr 438 – pow. 0,0060 ha).
Uzbrojenie: w pobliżu obszaru wszystkie sieci uzbrojenia technicznego.
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ulicy Siewnej, komunikacja miejska MPK przy ul. Siewnej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza: 2 394 000 PLN.
Uwagi: teren płaski, porośnięty trawami, zlokalizowany pośród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pobliżu arterii komunikacyjnych w kierunku Warszawy i Katowic, bliska odległość do centrum miasta.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Tischnera.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 1,1533 ha.
Liczba działek: 9 (działki: nr 213/15, nr 213/21, nr 213/23, nr 213/25, nr 213/28, nr 213/38, nr 214/10, nr 215/4, nr 215/5).
Wymiary: działka nr 213/15 - 0,0010 ha, nr 213/21 - 0,0063 ha, nr 213/23 - 0,4276 ha, nr 213/25 - 0,0184 ha, nr 213/28 - 0,0002 ha, nr 213/38 - 0,0435 ha, nr 214/10 - 0,1750 ha, nr 215/4 - 0,2753 ha, nr 215/5 - 0,2060 ha.
Uzbrojenie: w pobliżu terenu wszystkie sieci uzbrojenia technicznego; energia elektryczna - przyłączenie obiektu wymagało będzie zrealizowania kilku inwestycji
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ul. Tischnera, komunikacja miejska tramwajowa i autobusowa przy ul. Zakopiańskiej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: 8-kondygnacyjny hotel (o pow. zabudowy 1530 m2, i pow. uż. 9650 m2) z parkingiem na 70 miejsc dla samochodów osobowych i 5 autokarów.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg ustny nieograniczony.
Uwagi: teren położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz działki projektowanego centrum biurowo-usługowego, w blisko centrum miasta. Teren jest częściowo zabudowany obiektami magazynowymi w złym stanie technicznym oraz zadrzewiony.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany, ul. Tischnera.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana.
Powierzchnia całkowita: 1,4024 ha.
Liczba działek: 22
Wymiary: dz. nr 213/18 - 0,1025 ha, nr 213/22 - 0,0007 ha, nr 213/27 - 0,0009 ha, nr 213/29 - 0,0075 ha, nr 213/30 - 0,2009 ha, nr 213/40 - 0,1038 ha, nr 214/12 -0,0051 ha, nr 214/14 - 0,0226 ha, nr 214/16 – 0,0010 ha, nr 214/17 - 0,0024 ha, nr 213/23 - 0,1930 ha, nr 213/25 - 0,0184 ha, nr 213/26 - 0,0014 ha, nr 213/28 ha - 0,0007 ha, nr 213/38 - 0,2180 ha, nr 213/42 - 0,0264 ha, nr 213/44 - 0,0432 ha, nr 214/9 - 0,0138 ha, nr 214/10 – 0,2059 ha, nr 214/11 - 0,2136 ha, nr 214/13 - 0,0030 ha, nr 214/15 - 0,0176 ha.
Uzbrojenie: pełne dostępne w pobliżu.
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ul. Tischnera, komunikacja miejska tramwajowa i autobusowa przy ul. Zakopiańskiej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: 5-kondygnacyjne centrum biurowo-usługowe (o pow. zab. 2380 m2, pow. uż. 9950 m2, kubaturze 59 500 m3) wraz z parkingiem na 200 samochodów.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg ustny nieograniczony – planowany termin wrzesień.
Uwagi: teren położony blisko centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz trasy projektowanej drogi technologicznej łączącej ul. Na Grządkach z ul. Przy Torze a także sąsiaduje z działką projektowanego centrum biurowo-usługowego. Teren jest częściowo zabudowany obiektami magazynowymi w złym stanie technicznym oraz zadrzewiony.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren niezabudowany pod budowę kompleksu wielofunkcyjnego, ul. Christo Botewa.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Powierzchnia całkowita: 6,8228 ha.
Liczba działek: 3 (I – dz. nr 250/14, II – nr 250/16, III – nr 260/13).
Wymiary: I – 0,7138 ha, II – 2,0011 ha, III – 4,1079 ha.
Uzbrojenie: teren położony w zasięgu infrastruktury technicznej.
Dostępność komunikacyjna: bezpośredni dojazd od ul. Christo Botewa. Komunikacja miejska przy ul. Christo Botewa i ul. Rybitwy.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi logistyczne, dopuszczalny program usługowo-produkcyjny (centra wystawiennicze i zakłady produkcyjne wg nowoczesnych technologii).
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Cena wywoławcza: 6 140 700 PLN + 22 VAT.
Uwagi: decyzja o warunkach zabudowy dla lokalizacji centrum logistycznego nr AU-2/7331/1332/2004 z dnia 08.09.2004 r. W sąsiedztwie znajdują się zakłady przemysłowe, hale magazynowo-spedycyjne, hurtownie, na przykład, magazyny Coca Coli, drukarnia Donnelley i plac handlu hurtowego Rybitwy. Teren inwestycji od północy graniczy z pasem drogowym ulicy Christo Botewa.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ul. Aleksandry.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,8416 ha.
Liczba działek: 2 (dz. nr 124/53, nr 153/23).
Uzbrojenie: teren położony w zasięgu infrastruktury technicznej.
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ulicy Aleksandry. Przystanek tramwajowy przy ul. Ćwiklińskiej w odległości ok. 300 m oraz przystanek autobusowy przy ul. Wielickiej w odległości ok. 100 m.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Cena wywoławcza: 1 025 000 PLN + 22% VAT.
Uwagi: decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr AU-2/7331/909/04 z dnia 7.07.2004 dla inwestycji pn. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.


Nieruchomośćna górę
 
6. Teren zabudowany, ul. Grodzka 25.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Powierzchnia całkowita: pow. uż. budynku wynosi 402,6 m2, pow. zab. – 152 m2, kubatura - 3304 m3.
Liczba działek: 2 (dz. nr 433/1 o pow. 0,0146 ha, nr 433/2 o pow. 0,0024 ha i 0,0170 ha).
Uzbrojenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe.
Istniejąca zabudowa: teren zabudowany 4-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym, wpisanym do rejestru zabytków (6 lokali mieszkalnych, piwnica, strych).
Dostępność komunikacyjna: dostęp od ul. Grodzkiej. Komunikacja tramwajowa – przystanek w odległości ok. 50 m.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: modernizacja obiektu na cele mieszkaniowe z lokalami użytkowymi w parterze.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg ustny nieograniczony – 27 lipca 2006 r.
Cena wywoławcza: 3 200 000 PLN; wadium: 600 000 PLN.


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
7. Teren z fortami dawnej twierdzy Kraków – fort 50 PROKOCIM.
Właściciel: Gmina Miejska Kraków.
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Kontakt w sprawie oferty: investment@um.krakow.pl.
Powierzchnia całkowita: 4,5797 ha (pow. uż. ok. 2500 m2 , kubatura 7300 m3).
Liczba działek: 1 – dz. nr 109/25 - obręb 59 Podgórze.
Uzbrojenie: sieci infrastruktury technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie.
Dostępność komunikacyjna: dogodny dojazd od ul. Wielickiej, przez ul. Kostaneckiego. Przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Kostaneckiego i ul. Wielickiej (autobusy i tramwaje).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: adaptacja fortu na cele turystyczne, takie jak hotel wraz z kawiarnią, centrum handlowe czy handlowo-usługowe. Dopuszczalne są również funkcje kulturalne lub administracyjne. W obrębie nieruchomości należy zaplanować miejsce na parking.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.
Cena wywoławcza: 3 960 000 PLN (w tym wartość gruntu 2 830 000 PLN).

 

 
^^ na górę     |     Kraków - << poprzednia strona,   pierwsza >>Kraków

- strona
16  z  16

<<   >>