polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Kostrzyn nad OdrąOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany.
Właściciel: Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Adres: Urząd Miasta, ul. Kopernika 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Kontakt w sprawie oferty: Małgorzata Kraszewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, tel. (0-95) 7278148, fax (0-95) 7278102, tel. kom. 0600062057, e-mail: mkraszewska@poczta.onet.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 19532, Sąd Rejonowy w Słubicach.
Powierzchnia całkowita: 2 375 m?.
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: pełne.
Dostępność komunikacyjna: od ul. Jana Pawła II.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa, usługi komercyjne.
Przeznaczenie preferowane: usługi, handel, usługi administracyjne.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu lub negocjacji.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren zabudowany.
Właściciel: Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Adres: Urząd Miasta, ul. Kopernika 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Kontakt w sprawie oferty: Małgorzata Kraszewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, tel. (0-95) 7278148, fax (0-95) 7278102, tel. kom. 0600062057, e-mail: mkraszewska@poczta.onet.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 17565.
Powierzchnia całkowita: 34 ha.
Liczba działek: do wydzielenia według zachowanych kwartałów ulic.
Uzbrojenie: brak.
Dostępność komunikacyjna: od ul. Granicznej (droga krajowa nr 22).
Istniejąca zabudowa: pozostałości zabudowy starego miasta – piwnice, fundamenty i ruiny budynków.
Przeznaczenie preferowane: zabudowa mieszkaniowa z wbudowanymi funkcjami usługowymi.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Uwagi: teren objęty ochroną konserwatora zabytków.


Oferta inwestycyjnana górę
 
3. Opis projektu: budowa zakładów przemysłowych.
Zgłaszający ofertę: Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Adres: Urząd Miasta, ul. Kopernika 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Kontakt w sprawie oferty: Małgorzata Kraszewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, tel. (0-95) 7278148, fax (0-95) 7278102, tel. kom. 0600062057, e-mail: mkraszewska@poczta.onet.pl.
Przewidywany koszt inwestycji: w zależności od wielkości i zakresu planowej przez nabywcę inwestycji.
Oczekiwany rezultat inwestycji: zakłady przemysłowe, tworzenie nowych miejsc pracy.
Dostępna dokumentacja: plan zagospodarowania przestrzennego K-SSSE S.A.
Opis terenu: teren położony w granicach specjalnej strefy ekonomicznej o obszarze: obr. 1 - 30,54 ha - 17 działek, obr. 3 - 7,8 ha - 2 działki, obr. 7 - 10,83 ha - 5 działek , działki dostępne z przyległych dróg krajowych, powiatowych i gminnych, uzbrojenie w zakresie przyłączy, stan prawny uregulowany - własność Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Uwagi: ulgi obwiązujące na obszarach strefy ekonomicznej (patrz www.k-ssse.pl), możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.


Oferta inwestycyjna - turystyka i rekreacjana górę
 
4. Opis projektu: budowa hotelu - motelu - restauracji, obsługa pasażerskiej przystani rzecznej MARINA.
Zgłaszający ofertę: Miasto Kostrzyn nad Odrą.
Adres: Urząd Miasta, ul. Kopernika 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Kontakt w sprawie oferty: Małgorzata Kraszewska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, tel. (0-95) 7278148, fax (0-95) 7278102, tel. kom. 0600062057, e-mail: mkraszewska@poczta.onet.pl.
Przewidywany koszt inwestycji: w całości koszt inwestora.
Oczekiwany rezultat inwestycji: budowa hotelu - motelu - restauracji, obsługa pasażerskiej przystani rzecznej.
Dostępna dokumentacja: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą - Uchwała Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą nr X/97/2003 z dn.10.07.2003 r.
Opis terenu: teren niezabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża rzeki Warty, w pełni uzbrojony, Powierzchnia terenu 0,2071 ha (dz. nr 345/1 obr. 4). Sytuacja prawna uregulowana – właściciel - Miasto Kostrzyn nad Odrą (KW 22530) Bezpośredni dostęp z drogi krajowej nr 31.

 

 
^^ na górę     |     Kostrzyn nad Odrą - << poprzednia strona,   pierwsza >>Kostrzyn nad Odrą

- strona
15  z  15

<<   >>