polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

 

Katowice

Katowice, miasto liczące 321 tys. mieszkańców, stanowią centrum prawie 3-milionowej aglomeracji i są jednym z najważniejszych ośrodków życia gospodarczego kraju.

O wyjątkowej pozycji Katowic jako dynamicznie rozwijającego się miasta o dużych perspektywach przesądza szereg faktów:

- miasto leży na obszarze najbardziej chłonnego rynku konsumpcyjnego i inwestycyjnego w Europie Środkowej,

- funkcjonuje w nim wiele instytucji gospodarczych, naukowych i społeczno-kulturalnych szeroko powiązanych i współpracujących z zagranicą,

- Katowice są usytuowane centralnie wobec Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- w związku z funkcjonowaniem KSSE miasto pełni funkcję strategicznego centrum obsługi transakcji finansowych i wielokierunkowego przepływu kapitału,

- w Katowicach występuje szczególnie wysoka koncentracja dobrze wykształconej kadry o silnej tradycji wysokiej kultury pracy,

- utrzymuje się wysoki poziom aktywności ekonomicznej mieszkańców, o czym świadczy jeden z najniższych w Polsce wskaźników bezrobocia (na koniec 2005 r. – 7%).

Dynamicznie rozwijające się miasto wymaga ogromnych nakładów kapitałowych na inwestycje w sferze szeroko pojętej infrastruktury społecznej i technicznej. Do ich realizacji poszukiwani są inwestorzy krajowi i zagraniczni.


Katowice - miasto na prawach powiatu

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
tel. (0-32) 2593909
fax (0-32) 2537984
e-mail: urzad_miasta@um.katowice.pl
strona www: www.um.katowice.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
ul. Młyńska 2
40-098 Katowice
tel. (0-32) 2593808
fax (0-32) 2593369
e-mail: ciom@um.katowice.pl
strona www: www.um.katowice.pl

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Piotr Uszok
tel. (0-32) 2538133, 2593361
fax (0-32) 2537143
e-mail: prezydent@um.katowice.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Jerzy Forajter
tel. (0-32) 2538768, 2593694
fax (0-32) 2537039 wew. 694
e-mail: brm@um.katowice.pl

Wiceprezydent: Józef Kocurek
tel. (0-32) 2538155, 2593233
fax (0-32) 2593585
e-mail: Jozef.Kocurek@um.katowice.pl

Wiceprezydent: Krystyna Siejna
tel. (0-32) 2539626, 2593234
fax (0-32) 2593583
e-mail: Krystyna.Siejna@um.katowice.pl

Wiceprezydent: Grażyna Szołtysik
tel. (0-32) 2593230, 2537437
fax (0-32) 22593583
e-mail: Grazyna.Szoltysik@um.katowice.pl

Sekretarz: Janusz Waląg
tel. (0-32) 2539765, 2593238

Skarbnik: Danuta Kamińska
tel. (0-32) 2593483
fax (0-32) 2593485
e-mail: skarbnik@um.katowice.pl


Ważniejsze wydziały
Referat Zamówień Publicznych
Kierownik: Monika Sobczyk
ul. 3 Maja 7
tel. (0-32) 2593716

Wydział Rozwoju Miasta
Naczelnik: Marian Zych
ul. Warszawska 4
tel. (0-32) 2597812, 2593624
fax (0-32) 2597812
e-mail: RM@um.katowice.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem
Naczelnik: Jerzy Oporek
ul. Młyńska 4
tel. (0-32) 2538101, 2593311
fax (0-32) 2537294
e-mail: GGM@um.katowice.pl

Wydział Budownictwa
Naczelnik: Roman Olszewski
ul. Rynek 13
tel. (0-32) 2537448; 2593421
fax (0-32) 2537984
e-mail: B@um.katowice.pl

Wydział Budynków i Lokali
Naczelnik: Roman Buła
ul. Młyńska 4
tel. (0-32) 2593301
fax (0-32) 2593203
e-mail: BL@um.katowice.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Waldemar Bojarun, Rzecznik Prasowy
ul. 3-go Maja 7
tel. (0-32) 2593720
fax (0-32) 2068556
e-mail: promocje@um.katowice.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Marian Zych, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
tel. (0-32) 2597812, 2593623
fax (0-32) 2597812
e-mail: rm@um.katowice.pl

 

 
^^ na górę     |     Katowice - << ostatnia strona,  następna >>Katowice

- strona
1  z  17

<<   >>