polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Pałac w Boryni

 

Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój leży u podnóży Beskidów, w południowej części województwa śląskiego. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i układ komunikacji miejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie Jastrzębia Zdroju znajdować się będzie pierwszy po stronie Polskiej węzeł planowanej autostrady A1. Dlatego najważniejszą inwestycją w Jastrzębiu Zdroju, wpisaną do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, jest budowa "Drogi Głównej Południowej". Połączy ona węzeł autostrady A1 z drogami krajowymi w południowej części województwa śląskiego w kierunku wschód-zachód.

W granicach miasta znajdują się tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co dla inwestorów oznacza możliwość korzystania z ulg i preferencji. W 2000 r. uruchomiono Jastrzębską Strefę Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., która obejmuje tereny po zlikwidowanej kopalni Moszczenica.

Duży potencjał gospodarczy i społeczny oraz przychylna polityka gospodarcza miasta stwarza dogodne warunki do inwestowania. Szczególną wagę przywiązuje się w Jastrzębiu Zdroju do realizacji inwestycji proekologicznych - miasto posiada jedną z najnowocześniejszych w kraju oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych.


Jastrzębie Zdrój - miasto na prawach powiatu

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 4785100
fax (0-32) 4717070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
strona www: www.jastrzebie.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Marian Janecki
tel. (0-32) 4785220
fax (0-32) 4717070
e-mail: prezydent@um.jastrzebie.pl

Zastępca Prezydenta: Krzysztof Baradziej
tel. (0-32) 4785310
fax (0-32) 4717070
e-mail: wp1@um.jastrzebie.pl

Zastępca Prezydenta: Franciszek Piksa
tel. (0-32) 4785230
fax (0-32) 4717070
e-mail: wp2@um.jastrzebie.pl

Sekretarz: Grzegorz Dulemba
tel. (0-32) 4785250
fax (0-32) 4785379
e-mail: sekretarz@um.jastrzebie.pl

Skarbnik: Anna Stawiarska
tel. (0-32) 4785260
fax (0-32) 4730256
e-mail: skarb@um.jastrzebie.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Frank
tel. (0-32) 4785210
fax (0-32) 4718193
e-mail: brm@um.jastrzebie.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Geodezji i Kartografii
Naczelnik: Jacek Kmita
tel. (0-32) 4785319
fax (0-32) 4785279
e-mail: gn@um.jastrzebie.pl

Wydział Architektury
Naczelnik: Barbara Mirecka
tel. (0-32) 4785274
fax (0-32) 4785119
e-mail: ar@um.jastrzebie.pl

Wydział Mienia
Naczelinik: Daniel Zarzycki
tel. (0-32) 4785385
fax (0-32) 4785238
e-mail: mienie@um.jastrzębie.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję gospodarczą
Michał Domagała, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta
tel. (0-32) 4785224, 4785109
tel./fax (0-32) 4785384
e-mail: adzor@um.jastrzębie.pl
e-mail: gospodarka@um.jastrzebie.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Michał Domagała, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta
tel. (0-32) 4785224, 4785109
tel./fax (0-32) 4785384
e-mail: nadzor@um.jastrzebie.pl
e-mail: gospodarka@um.jastrzebie.pl

 

 
^^ na górę     |     Jastrzębie Zdrój - << ostatnia strona,  następna >>Jastrzębie Zdrój

- strona
1  z  17

<<   >>