polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

Tężnia solankowa

 

Inowrocław

Inowrocław łączy funkcje ośrodka uzdrowiskowego z rozbudowaną siecią sanatoriów i ośrodka gospodarczego koncentrującego przemysł chemiczny, szklarski, poligraficzny oraz rozwijający się handel i usługi.

Czynniki przemawiające za wyborem Inowrocławia do celów inwestycyjnych to:

* położenie w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych i handlowych, w sąsiedztwie dużych ośrodków kulturalnych i gospodarczych – Torunia, Bydgoszczy i Włocławka;

* przygotowanie terenów pod względem planistycznym - planuje się przygotowanie terenów pod inwestycje o charakterze przemysłowym (ok. 50 ha); miasto dysponuje również atrakcyjnymi terenami pod zabudowę mieszkaniową, centra logistyczne, hotel, handel i usługi;

* duży potencjał wykwalifikowanej siły roboczej i chłonny rynek – powiat inowrocławski zamieszkuje ok. 170 tys. mieszkańców, z tego w mieście Inowrocławiu – 77 tys.;

* obecność renomowanych firm zagranicznych na rynku inowrocławskim - do tej pory w regionie został zainwestowany głównie kapitał niemiecki, a także francuski i duński;

* sprawność procedur i przychylność władz w załatwieniu wszelkich formalności związanych z nabyciem gruntów i obiektów;

* zwolnienia i ulgi z tytułu podatków i opłat lokalnych - władze miasta stosują preferencyjne mechanizmy finansowe dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy;

* przychylny stosunek lokalnego środowiska biznesu i mieszkańców do obcego kapitału – inowrocławskie przedsiębiorstwa chętnie nawiązują nowe kontakty handlowe, które wpływają korzystnie na dalszy ich rozwój ekonomiczny.
Inowrocław - gmina miejska

Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Franklina D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
tel. (0-52) 3555300
fax (0-52) 3555255
e-mail: urzad@inowroclaw.pl
strona www: www.inowroclaw.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent Miasta Inowrocławia: Ryszard Brejza
tel. (0-52) 3555333, 3555279
fax (0-52) 3555255
e-mail: prezydent@inowroclaw.pl

Zastępca Prezydenta Miasta: Jacek Olech
tel. (0-52) 3555227, 3555232
fax (0-52) 3555222
e-mail: zastepca.prezydenta@inowroclaw.pl

Sekretarz: Piotr Strachanowski
tel. (0-52) 3555271, 3555227
fax (0-52) 3555222
e-mail: sekretarz@inowroclaw.pl

Skarbnik: Grażyna Filipiak
tel. (0-52) 3555242
fax (0-52) 3555255
e-mail: skarbnik@inowroclaw.pl

Przewodniczący Rady Miasta: Jan Koziorowski
tel. (0-52) 3555223, 3555294
fax (0-52) 3555255
e-mail: przewodniczacy@inowroclaw.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Promocji i Strategii Rozwoju Miasta
Naczelnik: Rafał Szczerkowski
tel. (0-52) 3555258
fax (0-52) 3555255
e-mail: promocja@inowroclaw.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Naczelnik: Romuald Kaiser
tel. (0-52) 3555318
fax (0-52) 3555255
e-mail: nieruchomosci@inowroclaw.pl

Wydział Inwestycji Miejskich
Naczelnik: Aleksandra Dolińska-Hopcia
tel. (0-52) 3555319
fax (0-52) 3555334
e-mail: inwestycje@inowroclaw.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik: Stanisław Milecki
tel. (0-52) 3555220
fax (0-52) 3555334
e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl

Osoba odpowiedzialna za przetargi
Urszula Borkowska, Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych
tel. (0-52) 3555250
fax (0-52) 3555255
e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Rafał Szczerkowski, Naczelnik Wydziału Promocji i Strategii Rozwoju Miasta
tel. (0-52) 3555258
fax (0-52) 3555255
e-mail: promocja@inowroclaw.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Rafał Szczerkowski, Naczelnik Wydziału Promocji i Strategii Rozwoju Miasta
tel. (0-52) 3555258
fax (0-52) 3555255
e-mail: promocja@inowroclaw.pl

 

 
^^ na górę     |     Inowrocław - << ostatnia strona,  następna >>Inowrocław

- strona
1  z  17

<<   >>