polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 

 

Grudziądz

Grudziądz leży w centrum Pomorza Nadwiślańskiego, na prawym brzegu Wisły, w połowie drogi między portami Gdańska i Gdyni, a dużymi ośrodkami gospodarczymi województwa kujawsko-pomorskiego, takimi jak: Bydgoszcz i Toruń. Miasto zlokalizowane jest również na najkrótszym szlaku turystycznym, który łączy zachodnie przejścia graniczne Polski z Krainą Wielkich Jezior – Warmią i Mazurami, co stanowi niezaprzeczalny argument w kierunku jego rozwoju gospodarczego i turystycznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych Grudziądza będzie przebiegała budowana obecnie autostrada A1, łącząca Półwysep Skandynawski z południem Europy, jak również trasa szybkiego ruchu: Poznań-Bydgoszcz-Grudziądz-Olsztyn z możliwością przejazdu do Krajów Nadbałtyckich i Obwodu Kaliningradzkiego. Dodatkowo Grudziądz przystąpił do realizacji projektu związanego z budową drogi średnicowej, która w sposób zdecydowany zmieni układ komunikacyjny, ograniczając ruch kołowy pojazdów w centrum miasta. Projekt znalazł uznanie w strukturach Unii Europejskiej, która wyasygnowała na ten cel fundusze w wysokości 65 mln zł.

Elementem urozmaicającym system wód powierzchniowych miasta są jeziora, które zajmują 1,3% powierzchni tzw. Basenu Grudziądzkiego. Największym z nich jest Jezioro Wielkie Rudnickie, o powierzchni 188 ha, zlokalizowane w południowej, zalesionej części Grudziądza. To ono, oprócz grudziądzkich zabytków, ściąga co roku do miasta rzesze turystów, kusząc miejscami rekreacji i wypoczynku.

Pod koniec roku 2005 Grudziądz rozpoczął nowy etap rozwoju – zagospodarowano od dawna istniejące w podgrudziądzkiej Maruszy źródła gorących solanek, uznawane przez specjalistów, jako doskonałe jakościowo i przewyższające swoimi właściwościami wody znanych Polskich uzdrowisk. W najbliższej przyszłości może to zadecydować o zmianie wizerunku miasta i pojawieniu się Grudziądza na uzdrowiskowej mapie Polski i Europy.


Grudziądz - gmina miejska

Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
tel. (0-56) 4510200, 4510351
fax (0-56) 4510350
e-mail: promocja@um.grudziadz.pl
strona www: www.grudziadz.pl


 

Osoby piastujące kierownicze stanowiska
Prezydent: Andrzej Wiśniewski
tel. (0-56) 4510201
fax (0-56) 4625812
e-mail: prezydent@um.grudziadz.pl

Wiceprezydent: Małgorzata Malinowska
tel. (0-56) 4510203
fax (0-56) 4625812
e-mail: m.malinowska@um.grudziadz.pl

Wiceprezydent: Sławomir Szymański
tel. (0-56) 4510205
fax (0-56) 4625812
e-mail: s.szymanski@um.grudziadz.pl

Skarbnik: Stanisława Rokicka
tel. (0-56) 4510231
fax (0-56) 4510308
e-mail: finanse@um.grudziadz.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Arkadiusz Goszka
tel. (0-56) 4510212
fax (0-56) 4510420
e-mail: brady@um.grudziadz.pl


Ważniejsze wydziały
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
Kierownik: Joanna John-Błażyńska
tel. (0-56) 4510351
fax (0-56) 4510350
e-mail: j.blazynska@um.grudziadz.pl

Wydział Majątku Komunalnego i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Hanna Stępień
tel. (0-56) 4510270
fax (0-56) 4625812
e-mail: malik@um.grudziadz.pl

Wydział Budownictwa i Geodezji
Kierownik: Wojciech Witkowski
tel. (0-56) 4510291
fax (0-56) 4510281
e-mail: w.witkowski@um.grudziadz.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Romualda Rudnik
tel. (0-56) 4510303
fax (0-56) 4510233
e-mail: bzp@um.grudziadz.pl

Wydział Organizacyjny
Kierownik: Jolanta Herba
tel. (0-56) 4510227
fax (0-56) 4625812
e-mail: or@um.grudziadz.pl

Wydział Uprawnień i Ewidencji, Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Renata Rybczyńska
tel. (0-56) 4510381
fax (0-56) 4510373
e-mail: dzgos@um.grudziadz.pl

Osoba odpowiedzialna za promocję
Kierownik: Joanna John-Błażyńska
tel. (0-56) 4510351
fax (0-56) 4510350
e-mail: j.blazynska@um.grudziadz.pl

Pierwszy kontakt z inwestorem
Kierownik: Joanna John-Błażyńska
tel. (0-56) 4510351
fax (0-56) 4510350
e-mail: j.blazynska@um.grudziadz.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Zbigniew Ptaszyński
tel. (0-56) 4510318
fax (0-56) 4510318

 

 
^^ na górę     |     Grudziądz - << ostatnia strona,  następna >>Grudziądz

- strona
1  z  17

<<   >>