polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


ElblągOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany.
Właściciel: Gmina Miasto Elbląg.
Adres: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.
Kontakt w sprawie oferty: Agata Załuska, Wydział Strategii i Rozwoju UM w Elblągu, tel. (0-55) 2393314, fax (0-55) 2393320, e-mail: umelblag@elblag.com.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,1237 ha.
Liczba działek: 5 (działki nr 2/1, nr 5/2, nr 84/3, nr 86/1, obręb 21,24 o łącznej powierzchni 0,1237 ha, działka nr 84/1 obręb 21 o powierzchni 0,0977 ha – przy Placu Dworcowym w Elblągu).
Uzbrojenie: elektryczność, woda, telefon, brak gazu i kanalizacji (w sąsiedztwie).
Dostępność komunikacyjna: droga wojewódzka nr 500 – Aleja Grunwaldzka, w pobliżu działki bocznica kolejowa.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, Al. Tysiąclecia.
Właściciel: Gmina Miasto Elbląg.
Adres: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.
Kontakt w sprawie oferty: Agata Załuska, Wydział Strategii i Rozwoju UM w Elblągu, tel. (0-55) 2393314, fax (0-55) 2393320, e-mail: umelblag@elblag.com.pl.
Powierzchnia całkowita: 0,2205 ha.
Liczba działek: 2 (dz. nr 299/58 oraz część działki nr 299/67, obręb 15).
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja, telefon, brak gazu (w sąsiedztwie).
Dostępność komunikacyjna: dojazd ul. Janowską (droga powiatowa).
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi.


Oferta inwestycyjnana górę
 
3. Opis projektu: budowa parku technologicznego – Modrzewina Południe.
Zgłaszający ofertę: Gmina Miasto Elbląg.
Adres: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.
Kontakt w sprawie oferty: Agata Załuska, Wydział Strategii i Rozwoju UM w Elblągu, tel. (0-55) 2393314, fax (0-55) 2393320, e-mail: umelblag@elblag.com.pl.
Przewidywany koszt inwestycji: w zależności od projektu inwestora/inwestorów.
Oczekiwany wkład inwestora: w zależności od kosztów przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną i z założeniami "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013".
Wkład zgłaszającego ofertę: miejski grunt o powierzchni 77 hektarów na Modrzewinie Południe, przeznaczony pod budownictwo przemysłowe.
Oczekiwany rezultat inwestycji: park technologiczny. W centrum kompleksu obiektów przemysłowych znajdzie się m.in. Centrum Biznesu, Nauki i Logistyki a także pole golfowe. Oczekuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat w parku technologicznym w Elblągu powstanie 3000 nowych miejsc pracy.
Opis terenu: zróżnicowana rzeźba terenu, położonego na skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Jeszcze do niedawna w miejscu tym znajdował się poligon wojskowy. Obecnie grunty stały się własnością miasta Elbląg. Zgodnie z założeniami obszar przyszłego parku technologicznego o ogólnej powierzchni 77 hektarów zostanie podzielony na 5 subparków. Teren nieuzbrojony. Władze Elbląga pozyskały środki na przygotowanie Modrzewiny pod inwestycje. Unijna pomoc ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego posłuży do zbudowania dróg dojazdowych oraz kompleksowego uzbrojenia terenu w media komunalne. Roboty mają zacząć się wiosną 2006 roku.
Dostępna dokumentacja: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Elbląga na lata 2007-2013".
Uwagi: dobra komunikacja (możliwość wykorzystania transportu drogowego, kolejowego i wodnego), obecność wykwalifikowanych pracowników, pomoc w skompletowaniu i przeszkoleniu załogi, stworzenie przez władze Elbląga odpowiedniej infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod inwestycje.


Oferta inwestycyjnana górę
 
4. Opis projektu: Tereny na Wyspie Spichrzów.
Zgłaszający ofertę: Gmina Miasto Elbląg.
Adres: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.
Kontakt w sprawie oferty: Agata Załuska, Wydział Strategii i Rozwoju UM w Elblągu, tel. (0-55) 2393314, fax (0-55) 2393320, e-mail: umelblag@elblag.com.pl.
Przewidywany koszt inwestycji: w zależności od projektu inwestora.
Oczekiwany wkład inwestora: w zależności od kosztu przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną a także z założeniami "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Elbląga na lata 2007-2013".
Wkład zgłaszającego ofertę: grunt (4 działki o powierzchni: 0,2613 ha; 0,2601 ha; 0,1209 ha; 0,6693 ha).
Oczekiwany rezultat inwestycji: zabudowa fragmentu Wyspy Spichrzów.
Opis terenu: teren położony jest nad rzeką Elbląg. Działki położone przy ul. Warszawskiej 7 stanowią własność gminy miasto Elbląg. Dojazd – od ul. Warszawskiej (droga powiatowa). Istniejąca infrastruktura: elektryczność, brak gazu (przyłącze w odległości 5 m od granicy działki), brak wody (najbliższe przyłącze znajduje się w odległości 10 m od granicy działki), brak kanalizacji (najbliższe przyłącze znajduje się w odległości 10 m od granicy działki).
Dostępna dokumentacja: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Elbląga na lata 2007-2013". Zakłada on kompleksową zabudowę Wyspy Spichrzów pod kątem pełnienia funkcji turystycznych. W przyszłości tereny historycznego centrum Elbląga, położone nad rzeką Elbląg, w sąsiedztwie Starego Miasta, na których powstaną kompleksy usługowo-mieszkaniowe, przystań wodna itp. stanowić będą jedną z najpiękniejszych, reprezentacyjnych dzielnic Elbląga.


Oferta inwestycyjnana górę
 
5. Opis projektu: teren pod budownictwo przemysłowe.
Zgłaszający ofertę: Gmina Miasto Elbląg.
Adres: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.
Kontakt w sprawie oferty: Agata Załuska, Wydział Strategii i Rozwoju UM w Elblągu, tel. (0-55) 2393314, fax (0-55) 2393320, e-mail: umelblag@elblag.com.pl.
Przewidywany koszt inwestycji: w zależności od projektu inwestora.
Oczekiwany wkład inwestora: realizacja inwestycji zgodnie z planem technicznym i planem zagospodarowania przestrzennego.
Wkład zgłaszającego ofertę: grunt (o pow. 7,2322 hektara – dz. nr 3/2, obręb 1).
Oczekiwany rezultat inwestycji: realizacja obiektów przemysłówych.
Opis terenu: łąki zajmują powierzchnię 7,0204 hektara, rowy – 0,2118 hektara. Najbliższe połączenie drogowe – droga tymczasowa, gruntowa w kierunku ul. Mazurskiej. Uzbrojenie: elektryczność, gaz, woda, kanalizacja, telefon (w sąsiedztwie).

 

 
^^ na górę     |     Elbląg - << poprzednia strona,   pierwsza >>Elbląg

- strona
17  z  17

<<   >>