polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


KrapkowiceMożliwości inwestowania

Pożądane inwestycje:
- sukcesywne uzbrajanie terenów pod przyszłe inwestycje
- rozwój budownictwa mieszkaniowego
- tworzenie terenów rekreacyjnych
- gazyfikacja gminy

Ulgi i ułatwienia dla inwestorów:

1. Wszechstronna pomoc na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, a w szczególności przy wyborze terenów, sprzedaży po atrakcyjnych cenach gruntów pod inwestycje lub pomoc w zakupie, gdy właścicielem gruntów nie jest gmina. Pomoc przy uzbrojeniu terenów oraz uzyskaniu wszelkich pozwoleń związanych z realizacją inwestycji.

2. Preferencje dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krapkowice dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji. Procentowa wysokość zwolnienia uzależniona jest od liczby stworzonych miejsc pracy i wynosi od 30% do 50%. W przypadku inwestycji, w wyniku, których powstanie minimum 5 nowych miejsc pracy, Gmina może zrefundować do 50% kosztów opracowań geodezyjnych oraz partycypować do wysokości 50% w kosztach uzbrojenia terenów przewidzianych pod inwestycje, których inwestor nie nabył od gminy. Władze miasta mogą przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży gruntu lub jej części na dodatkowe uzbrojenie działki lub jej otoczenia oraz na wykonanie składników infrastruktury niezbędnych z punktu widzenia inwestora. Dotyczy to szczególnie atrakcyjnej oferty w zakresie uruchamianej działalności, z uwagi na wielkość inwestycji czy liczby tworzonych miejsc pracy.

 

 
^^ na górę     |     Krapkowice - << poprzednia strona,  następna >>Krapkowice

- strona
9  z  17

<<   >>