polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Kędzierzyn-KoźleBudżet

Dochody + przychody (w mln):
2003: 129,45 PLN
2004: 145,32 PLN
2005: 160,6 PLN

Struktura dochodów + przychody w 2005 roku (w mln):
- transport i łączność: 0,92 PLN
- gospodarka mieszkaniowa: 6,9 PLN
- działalność usługowa: 0,49 PLN
- administracja publiczna: 0,87 PLN
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa: 0,25 PLN
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 0,04 PLN
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 80 PLN
- różne rozliczenia: 23,2 PLN
- oświata i wychowanie: 1,3 PLN
- ochrona zdrowia: 1,08 PLN
- pomoc społeczna: 13,19 PLN
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej: 0,11 PLN
- edukacyjna opieka wychowawcza: 0,29 PLN
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5,88 PLN
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 0,06 PLN
- kultura fizyczna i sport: 6,39 PLN

Wydatki (w mln):
2003: 117,76 PLN
2004: 141,64 PLN
2005: 155,5 PLN

Budżet na 1 mieszkańca:
2003: 1766 PLN
2004: 2132 PLN
2005: 2403 PLN

Struktura wydatków w 2005 roku (w mln):
- rolnictwo i łowiectwo: 0,02 PLN
- transport i łączność: 10,92 PLN
- gospodarka mieszkaniowa: 15,28 PLN
- działalność usługowa: 6,67 PLN
- administracja publiczna: 11,43 PLN
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 0,25 PLN
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1,77 PLN
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 0,11 PLN
- obsługa długu publicznego: 0,45 PLN
- różne rozliczenia: 0,39 PLN
- oświata i wychowanie: 42,24 PLN
- ochrona zdrowia: 1,09 PLN
- pomoc społeczna: 20,36 PLN
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1,16 PLN
- edukacyjna opieka wychowawcza: 2,46 PLN
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 18,56 PLN
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 5 PLN
- kultura fizyczna i sport: 12,33 PLN
- wydatki majątkowe: 46,41 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2003: 18
2004: 28,45
2005: 29,95

 

 
^^ na górę     |     Kędzierzyn-Koźle - << poprzednia strona,  następna >>Kędzierzyn-Koźle

- strona
7  z  16

<<   >>