polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


Kędzierzyn-KoźleOferty
Śluza na Odrze


Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Naftowa.
Właściciel: Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32.
Kontakt w sprawie oferty: Marek Gogołowicz, Hilary Gwioździk, tel. (0-77) 4886215, fax (0-77) 4886928, e-mail: agnieszkadyr@op.pl.
Sytuacja prawna: umowa użyczenia z dn. 27.04.2005 r. (użyczający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Biorący: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.).
Powierzchnia całkowita: 38,125 ha.
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: brak, najbliższe przyłącze po drugiej stronie linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Gliwice.
Dostępność komunikacyjna: do trasy wylotowej Strzelce Opolskie (Ujazd) – Kędzierzyn-Koźle ok. 3 km.
Przeznaczenie według planu zagospodarowania: przemysł.
Forma i metoda zbycia praw: najem, dzierżawa.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren zabudowany, ul. J. Chełmońskiego / ul. Elewatorowa / ul. Marynarska.
Właściciel: Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32.
Kontakt w sprawie oferty:
- oferta inwestycyjna: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, tel. (0-77) 4050362, fax (0-77) 4050364, e-mail: bp_srp@kedzierzynkozle.pl;
- przetarg na dzierżawę: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-77) 4050403, fax (0-77) 4826841, e-mail: geodezja@kedzierzynkozle.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 32017, nr 34929.
Powierzchnia całkowita: 35,5780 ha.
Liczba działek: 2.
Uzbrojenie: szczegółowe dane u zarządcy tj. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
Dostępność komunikacyjna: drogowa, wodna.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi wytwórcze, centrum logistyczne, tereny komunikacji wodnej.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg na wydzierżawienie nieruchomości; zbycie praw niemożliwe.
Uwagi: teren położony w granicach strefy potencjalnego zagrożenia powodziowego.


Oferta inwestycyjnana górę
 
3. Tereny zabudowany w granicach administracyjnych Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
Właściciel: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15.
Kontakt w sprawie oferty: Marek Gogołowicz, Hilary Gwioździk, tel. (0-77) 4886215, fax (0-77) 4886928, e-mail: agnieszkadyr@op.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga wieczysta nr 55121.
Powierzchnia całkowita: 22,0767 ha.
Liczba działek: 21 (w tym 5 niezabudowanych) wielkość działek od 0,5 ha do 2 ha.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda sanitarna i przemysłowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, przemysłowa, gaz, para wodna, sieć telefoniczna.
Dostępność komunikacyjna: ogólna sieć dróg zakładowych, lokalizacja przy trasie tzw. "sudeckiej" (Gliwice-Kłodzko).
Przeznaczenie według planu zagospodarowania: przemysł.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze negocjacji.


Oferta inwestycyjnana górę
 
4. Teren zabudowany w granicach administracyjnych Blachownia Holding S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.
Właściciel: Blachownia Holding S.A.
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15.
Kontakt w sprawie oferty: Marek Gogołowicz, Hilary Gwioździk, tel. (0-77) 4886215, fax (0-77) 4886928, e-mail: agnieszkadyr@op.pl.
Sytuacja prawna: umowa użyczenia z dn. 29 grudnia 2004 r. (użyczający: Blachownia Holding S.A. Biorący: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy).
Powierzchnia całkowita: 1,67 ha (pow. zab. 4408 m2, pow. dróg: 3720 m2).
Liczba działek: 5.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda sanitarna, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć cieplna, sieć telefoniczna, sieci strukturalne.
Dostępność komunikacyjna: teren przy trasie wylotowej Strzelce Opolskie (Ujazd)-Kędzierzyn.
Przeznaczenie według planu zagospodarowania: usługowo-produkcyjne.
Forma i metoda zbycia praw: najem, dzierżawa.


Oferta inwestycyjnana górę
 
5. Teren zabudowany, ul. Szkolna 15.
Właściciel: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Adres: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15.
Kontakt w sprawie oferty: Marek Gogołowicz, Hilary Gwioździk, tel. (0-77) 4886215, fax (0-77) 4886928, e-mail: agnieszkadyr@op.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga wieczysta nr 53653.
Powierzchnia całkowita: 0,5868 ha (pow. zab. 725,65 m2, pow. dróg: 2580,04 m2, pow. uż. garaży 121,5 m2).
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: energia elektryczna, woda sanitarna, kanalizacja deszczowa, sanitarna, C.O, sieć telefoniczna, sieci strukturalne.
Dostępność komunikacyjna: teren przy trasie wylotowej Strzelce Opolskie (Ujazd)-Kędzierzyn-Koźle.
Przeznaczenie według planu zagospodarowania: tereny usług nieuciążliwych.
Forma nabycia: najem.


 

 
^^ na górę     |     Kędzierzyn-Koźle - << poprzednia strona,   pierwsza >>Kędzierzyn-Koźle

- strona
16  z  16

<<   >>