polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


CiechanówBudżet

Przychody (w mln):
2003: 59,84 PLN
2004: 65,92 PLN
2005: 74,06 PLN
2006: 81,44 PLN (planowane)

Struktura przychodów (w mln):
- własne: 24,45 PLN
- podatki: 20,04 PLN
- dotacje celowe: 9,73 PLN
- subwencje: 18,93 PLN
- inne: 0,9 PLN

Wydatki (w mln):
2003: 57,99 PLN
2004: 64,89 PLN
2005: 78,22 PLN
2006: 89,77 PLN (planowane)

Budżet na 1 mieszkańca:
2003: 1247 PLN
2004: 1395 PLN
2005: 1682 PLN
2006: 1930 PLN (planowane)

Struktura wydatków (w mln):
- infrastruktura: 6,15 PLN
- budownictwo mieszkaniowe: 2,8 PLN
- komunikacja: 3,51 PLN
- edukacja: 28,48 PLN
- ochrona zdrowia: 0,58 PLN
- opieka społeczna: 9,47 PLN
- kultura: 0,74 PLN
- administracja: 5,32 PLN
- inne: 2,94 PLN

Wydatki na inwestycje (% budżetu):
2003: 9,8
2004: 11,3
2005: 21,8
2006: 24,4 (planowane)

 

 
^^ na górę     |     Ciechanów - << poprzednia strona,  następna >>Ciechanów

- strona
8  z  17

<<   >>