polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


CiechanówOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, w dzielnicy przemysłowej.
Właściciel: Gmina Miejska Ciechanów.
Adres: pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
Kontakt w sprawie oferty: Wiesław Szymański, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-23) 6723241 wew. 223, fax (0-23) 6722963.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta nr 19513, nr 22882, nr 24078, nr 25007, nr 29863.
Powierzchnia całkowita: 14,552 ha.
Liczba działek: 7 (w 5 kompleksach).
Powierzchnia działek: 1,1821 ha; 1,7436 ha; 1,1137 ha + 0,8507 ha; 3,5011 ha + 2,4226 ha; 3,7388 ha.
Uzbrojenie: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, linia energetyczna.
Dostępność komunikacyjna: dobra.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: brak obowiązującego planu; w poprzednim działki przeznaczone pod produkcję, składy, bazy i usługi.
Przeznaczenie preferowane: działalność produkcyjna.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany w dzielnicy przemysłowej, ul. Niechodzka.
Właściciel: Gmina Miejska Ciechanów.
Adres: pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
Kontakt w sprawie oferty: Wiesław Szymański, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-23) 6723241 wew. 223, fax (0-23) 6722963.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta, działka nr 35, obręb Niechodzin-Bielin.
Powierzchnia całkowita: 3,74 ha.
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: wodociąg w ul. Niechodzkiej, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłownicza i para technologiczna w odległości 300 m.
Dostępność komunikacyjna: dobra, komunikacja miejska.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: teren upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej, składów baz i innych usług.
Przeznaczenie preferowane: działalność produkcyjna.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren niezabudowany w dzielnicy przemysłowej, ul. Tysiąclecia.
Właściciel: Gmina Miejska Ciechanów.
Adres: pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
Kontakt w sprawie oferty: Wiesław Szymański, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. (0-23) 6723241 wew. 223, fax (0-23) 6722963.
Sytuacja prawna: uregulowana - Księga Wieczysta, działka nr 54/2, obręb Szczurzynek.
Powierzchnia całkowita: 5,84 ha.
Liczba działek: 1.
Uzbrojenie: woda i kanalizacja w ul. Tysiąclecia, energia elektryczna w odległości 100 m, ciepło i para technologiczna - 200 m.
Dostępność komunikacyjna: dobra, komunikacja miejska.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: zabudowa przemysłowa, składy, bazy; Ograniczenia: zakaz lokalizacji składowisk produktów toksycznych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, produktów naftowych, zakładów branzy chemicznej.
Przeznaczenie preferowane: działalność produkcyjna.
Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż w drodze przetargu.
Cena: do ustalenia w drodze przetargu.

 

 
^^ na górę     |     Ciechanów - << poprzednia strona,   pierwsza >>Ciechanów

- strona
17  z  17

<<   >>